De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1ste Paasdag 2015 Het graf is leeg! Voorganger: Ds. Marijn Rohaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "1ste Paasdag 2015 Het graf is leeg! Voorganger: Ds. Marijn Rohaan"— Transcript van de presentatie:

1 1ste Paasdag 2015 Het graf is leeg! Voorganger: Ds. Marijn Rohaan
Ouderling: Wouter Verkerk Orgel: Johan Tijssen Koperblazers Lezing: Johannes 20: 1-18(BGT) Het graf is leeg!

2

3 PAAS ZONDAG  Met Pasen herdenken we het wonder van de herrijzenis en de belofte op een nieuwe wereld. Jezus heeft de dood overwonnen en die belofte doet Hij ook aan ons. Daarom hebben de dorre takken en zwarte doeken nu plaatsgemaakt voor een uitbundig en kleurrijk bloemstuk, kleur en bloei van nieuw leven, herinnerend aan de boodschap dat de dood niet het einde is. Dit wordt ook zichtbaar in het kruis waarin bloemen worden gestoken ten teken dat het kruis weer LEVEND wordt en de dood is overwonnen.  “God, Uw licht breekt onstuitbaar door De witte bloemen staan voor reinheid,feest en overwinning

4 De steen is weg, het graf is leeg. De Heer is waarlijk opgestaan
 De steen is weg, het graf is leeg. De Heer is waarlijk opgestaan. De engel heeft het ons gezegd: "De Heer is waarlijk opgestaan, Hij heeft de dood verslagen". Maar zie, er is veel tijd vergleden, en velen zijn er overleden. wij wachten op de jongste dag dat Jezus terug komen mag. Daar blijven wij op hopen dan gaan de graven open. Dan is er een einde aan al het leed, en is het ieder die dan weet: De Heer is waarlijk opgestaan

5 Voor de dienst: NLB 642:1,4,8

6 NLB0642

7 NLB0642

8 NLB0642

9 Welkom

10 Opwekking 573: Heer u bent welkom

11 allen: We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

12 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

13 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

14 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

15 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

16 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

17 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

18 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

19 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

20 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

21 We zijn hier bij elkaar (Opw 573) t. & m. E. Krijgsman

22 Bemoediging en groet

23 Elkaar gezegend Pasen wensen

24 Inleidende woorden

25 Gebed voor de nood van de wereld

26 Opwekking 430: Heer ik prijs uw grote naam

27 Opwekking 430

28

29

30 © Maranatha Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)
Oorspr. titel: Lord, I lift Your name on high

31 Terugblik project KEE

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 KEE 27: King of Kings

43 allen: King of kings (E&R 292) t. & m. D. Garratt

44 King of kings (E&R 292) t. & m. D. Garratt

45 Gebed om de Geest

46 Opstap Kijken naar youtube

47 Lezing: Joh.20: 1-18 (BGT)

48 1 Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf
1 Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. 2 Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

49 3 Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, 4 ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst bij het graf. 5 Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in.6 Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, 7 ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold.

50 8 De andere leerling ging nu ook het graf in
8 De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. 9 In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. 10 Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis.

51 11 Maria bleef huilend bij het graf staan
11 Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. 12 Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. 13 De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn Heer is weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

52 14 Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan
14 Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. 15 Jezus vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: ‘Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’

53 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria
16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: meester. 17 Maar Jezus zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik moet omhooggaan naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: ‘Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.’’

54 18 Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen
18 Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. Ze zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had.

55 Liedboek 624

56 Liedboek 624

57 Liedboek 624

58 Liedboek 624

59 Liedboek 624

60 Liedboek 624

61 Overdenking

62 Kinderlied: Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft - Jezus! wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen.

63 Kinderlied: Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten wie liefde geeft - Jezus! wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.

64 Kinderlied: Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft - Jezus! wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. 2x

65 Dankgebed en voorbeden

66 Inzameling spaardoosjes
Paascollecte bestemd voor jeugdwerk

67 Slotlied: U zij de glorie

68 Evangelische Liedbundel 132

69

70

71 Evangelische Liedbundel 132

72

73

74 Evangelische Liedbundel 132

75

76

77 Wegzending en zegen


Download ppt "1ste Paasdag 2015 Het graf is leeg! Voorganger: Ds. Marijn Rohaan"

Verwante presentaties


Ads door Google