De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.

3 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

4

5 Het duurt even…

6

7 De periode na Pasen Verschillende verschijningen aan veel verschillende mensen Reizen naar Galilea en terug Achter de schermen bij de tegenstander Het DOEL: de ontmoeting met Hem… …en het geloof in Hem.

8 De Verschijningen Verschijning aan Maria van Magdala –Was Hem gevolgd vanuit Galilea (zo’n 100 km) –Wil voor Hem zorgen –Vindt een leeg graf –“Gij zoekt Jezus, de Gekruisigde, ga naar Galilea” Mat. 28:7 –“En zij herinnerden zich Zijn woorden.” Lk. 24:8 –Zot, ijdel geklets, en zij geloofden haar niet…

9 Verschijning aan de 2 mannen in het veld –Ook zij brengen bericht uit aan de discipelen –En vinden ongeloof. Marcus 16:13 “Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd” De Verschijningen

10 Verschijning aan Simon Petrus –Lucas 24:34 “De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!” –Vertelt er over aan de andere 10 discipelen

11 De Verschijningen Verschijning aan de Emmaüsgangers –Lucas 24:13-35 –Ze ontmoeten Jezus eind de middag. –“Hun ogen waren bevangen” vs. 16 –“Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar deze dagen geschied is?” vs. 18

12 De Verschijningen Verschijning aan de Emmaüsgangers –“Wij hebben er ook naar het graf gestuurd om te controleren wat er gezegd is. –“Wij echter leefden in de hoop dat Hij het was.” –“Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.” Lukas 24:25-27 –Berichten de verschijning aan de discipelen.

13 De Verschijningen Verschijning aan de “Elven” –Lukas 24:33-53 –De 1ste dag – ‘s avonds –…terwijl zij hierover spraken… ….stond Jezus zelf in hun midden –“Vrede zij u” –Hun reactie: zij werden ontzet en verschrikt… –… en meenden een geest te aanschouwen.

14 De Verschijningen Verschijning aan de “Elven” –Terechtwijzing: Ongeloof Hardheid van het hart De getuigen hadden Hem toch echt gezien –Hij opende hun verstand… zodat zij de Schriften begrepen.

15 De Verschijningen Verschijning aan de “Elven – met Thomas” –Joh. 20:24 –De 8ste dag –Opnieuw “Vrede zij u”

16 De Verschijningen Verschijningen in Galilea –De discipelen aan het vissen –De ontmoeting op de berg (zo’n 500 personen) (1Kor. 15:6) –Het gebied van de bergrede/4000 mensen met 7 broden en een paar vissen (Mat. 15:29) –“en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.” (Mat. 28:17)

17 Achter de schermen Matteüs 27:62-66 De tegenstander was op zijn hoede Herinnerde zich wat er gezegd was Zorgde voor een grafwacht Toch gebeurde het: het graf was leeg Omkopen en gerucht verspreiden. “Tot op vandaag de dag.” Mat. 28:15

18 Het Doel: Een periode vol ongeloof… Een periode vol spanning… Een periode vol getuigen - die hun tijd nemen… Een periode vol onderwijs… Johannes 20:30-31 “Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leeft door zijn naam.”

19


Download ppt "1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon."

Verwante presentaties


Ads door Google