De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagochtend 20 april 2014 (Paasmorgen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagochtend 20 april 2014 (Paasmorgen)"— Transcript van de presentatie:

1 Zondagochtend 20 april 2014 (Paasmorgen)

2 W E L K O M op deze paasmorgen

3 Zingen opwekkingslied 400 Zingen opwekkingslied 294 Mededelingen
Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. D. Visser Welkom Aansteken paaskaars Zingen opwekkingslied 400 Zingen opwekkingslied 294 Mededelingen Zingen gezang 219: 1, 2, 5 en 6 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 63: 1 en 3

4 Gods gebod uit Romeinen 13 Zingen psalm 119:6 Gebed
Orde van de dienst (2 van 3) Voorganger ds. D. Visser Gods gebod uit Romeinen 13 Zingen psalm 119:6 Gebed Bijbellezing Johannes 20:1 t/m 18 Zingen lied 165 uit ‘Zingende Gezegend’ Kinderkoorzang: Lied van Pasen Juicht, want Jezus, Hij leeft! Hij leeft

5 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan Prediking
Orde van de dienst (3 van 3) Voorganger ds. D. Visser De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan Prediking Zingen lied 155 uit ‘Zingende Gezegend’ Dankgebed en voorbeden De kinderen komen terug uit de bijbelklas Afsluiting paasproject bijbelklas Collecten Zingen lied 88 uit ‘Uit aller mond’ Zegen

6 Op 13 april 2014 is bij Arie, Nanda en Willem Ruitenbeek te Maarssen een dochter geboren:
CELINE KIARA.

7 De HEER is waarlijk opgestaan!
Gezegende paasdagen

8

9 Welkom Aansteken (nieuwe) paaskaars

10 Opwekking 400: 1 en 2

11

12 Opwekking 400: 1 en 2

13

14 “De Heer is waarlijk opgestaan”

15 Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig
Opwekking 294: 1, 2, 3 en 4 Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem,

16 Heilig, heilig, heilig is het Lam. Want Hij is waardig
Opwekking 294: 1, 2, 3 en 4 Heilig, heilig, heilig is het Lam. Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem,

17 Waardig, waardig, waardig is het Lam. Want Hij is waardig
Opwekking 294: 1, 2, 3 en 4 Waardig, waardig, waardig is het Lam. Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem,

18 Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig
Opwekking 294: 1, 2, 3 en 4 Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem,

19 Mededelingen

20 Zingt ten hemel toe, juicht en jubelt Gode, want Hij wordt niet moe
Gezang 219: 1, 2, 5 en 6 Zingt ten hemel toe, juicht en jubelt Gode, want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan als een vuur vooraan levenden en doden!

21 Christus onze Heer is voor ons gestorven en Hij daalde neer
Gezang 219: 1, 2, 5 en 6 Christus onze Heer is voor ons gestorven en Hij daalde neer in het doodsgebied, deed de dood te niet in de nieuwe morgen.

22 Pasen is de dag, dat de dove lippen van het stomme graf
Gezang 219: 1, 2, 5 en 6 Pasen is de dag, dat de dove lippen van het stomme graf Hem, het woord van God, uit de zwarte dood in het leven riepen.

23 Daarom, zingt Hem toe! Hij is onze Heiland. Wordt zijn lof niet moe!
Gezang 219: 1, 2, 5 en 6 Daarom, zingt Hem toe! Hij is onze Heiland. Wordt zijn lof niet moe! God is opgestaan om de hand te slaan aan de oude vijand.

24 Stil gebed Votum en groet

25 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Psalm 63: 1 en 3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt. Schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

26 Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
Psalm 63: 1 en 3 Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden.

27 Gods gebod (Romeinen 13: 8 – 10)

28 O God, ik ben van harte zeer verblijd
Psalm 119: 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.

29 Gebed

30 We lezen uit de Bijbel: Johannes 20 : 1 t/m 18

31 Johannes 20 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben.’

32 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
Johannes 20 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.

33 Johannes 20 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.

34 10 De leerlingen gingen terug naar huis.
Johannes 20 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 11/12 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.

35 Johannes 20 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

36 Johannes 20 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!‘ (Dat betekent ‘meester’.)

37 Johannes 20 17 ‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

38 ‘Zingende Gezegend’ lied 165: 1, 3 en 4
Ik noem je bij je diepste naam: Maria, huil van nu af aan niet meer – ik ben niet heen gegaan maar heden heerlijk opgestaan!

39 ‘Zingende Gezegend’ lied 165: 1, 3 en 4
Zeg het mijn broeders vrolijk aan en laat mijn zusters zingen gaan: voorbij de wanhoop en de waan, uw Heer is waarlijk opgestaan!

40 ‘Zingende Gezegend’ lied 165: 1, 3 en 4
Zijn liefde is toch veel te groot voor onze tijdelijke dood – dus droog uw tranen, allemaal, Hij noemt u bij uw diepste naam!

41 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (Filip Leenman, naar Lucas 8)
Lied van Pasen Juicht, want Jezus, Hij leeft! (Filip Leenman, naar Lucas 8) Hij Leeft (Elly & Rikkert Zuiderveld) THE YOUNG SINGEL SINGERS

42 Lied van Pasen Pasen. Jezus is opgestaan. Hij leeft, Hij leeft.
Halleluja. Kom, vier het feest van onze Heer, want Hij leeft!

43 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (1 van 4)
Zoon van de Vader die alles gegeven heeft, in Zijn liefde. Hij is verrezen in kracht, dwars door de dood heeft Hij aan ons nieuw leven gebracht.

44 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (2 van 4)
Vroeg in die mooie morgen zochten twee vrouwen het graf. Daar in hun angst en zorgen was er een engel die sprak: Hij leeft! Juicht, want Jezus, Hij leeft! (2 van 4) Vroeg in die mooie morgen zochten twee vrouwen het graf. Daar in hun angst en zorgen was er een engel die sprak: Hij leeft!

45 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (3 van 4)
Zie je die mannen lopen? Emmaüs dat is hun doel. Maar tussen vrees en hopen groeide dat warme gevoel: Hij leeft!

46 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (4 van 4)
Dwars door gesloten deuren kwam Hij. De levende Heer toonde in geur en kleuren: de dood heeft geen zeggingskracht meer, dus leef! Juicht, want Jezus, Hij leeft! (4 van 4) Dwars door gesloten deuren kwam Hij. De levende Heer toonde in geur en kleuren: de dood heeft geen zeggingskracht meer, dus leef!

47 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (4 van 4)
Dwars door gesloten deuren kwam Hij. De levende Heer toonde in geur en kleuren: de dood heeft geen zeggingskracht meer, dus leef! Hij leeft (1 van 2) Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer. De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer. Maar een engel zei plotseling: weet je niet meer wat Hij gesproken heeft. Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. Hij leeft, Hij leeft.

48 Juicht, want Jezus, Hij leeft! (4 van 4)
Dwars door gesloten deuren kwam Hij. De levende Heer toonde in geur en kleuren: de dood heeft geen zeggingskracht meer, dus leef! Hij leeft (2 van 2) De discipelen waren moe, ze treurden om de Heer. Waar moesten ze nu nog naar toe, hun meester was er niet meer. Maar Maria riep plotseling: Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft. Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. Hij leeft, Hij leeft.

49 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas gaan
De kinderen mogen nu naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over Jezus’ opstanding uit de dood (Matteüs 28).

50 Prediking

51 God dank! Laat iedereen het horen: Christus is waarlijk opgestaan!
‘’Zingende Gezegend’ lied 155: 1, 2 en 3 God dank! Laat iedereen het horen: Christus is waarlijk opgestaan! Wij gaan niet in de nacht verloren – Pasen: de grote dag breekt aan! Geen grafsteen …..

52 Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
‘’Zingende Gezegend’ lied 155: 1, 2 en 3 Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, een engel kondigt stralend aan: ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, waarlijk, de Heer is opgestaan!

53 Wij hadden alle hoop verloren, niemand van ons zag toekomst meer;
‘’Zingende Gezegend’ lied 155: 1, 2 en 3 Wij hadden alle hoop verloren, niemand van ons zag toekomst meer; leeg was ons hart, als nooit tevoren zo eenzaam, zonder onze Heer. Hopeloos ….

54 Hopeloos donker was ons leven, een bange droom, een lange nacht;
‘’Zingende Gezegend’ lied 155: 1, 2 en 3 Hopeloos donker was ons leven, een bange droom, een lange nacht; waar was ons laatste licht gebleven: Christus, die ons de toekomst bracht?

55 God dank! De hemel heeft gesproken:
‘’Zingende Gezegend’ lied 155: 1, 2 en 3 God dank! De hemel heeft gesproken: wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! Een nieuwe lente is ontloken, vreugde begraaft het diepst verdriet. God lof ….

56 God lof! De nacht is overwonnen,
‘’Zingende Gezegend’ lied 155: 1, 2 en 3 God lof! De nacht is overwonnen, het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, de toekomst is vandaag begonnen – waarlijk, de Heer is opgestaan!

57 De 8000 kg zware SALVATORklok
uit 1505 in de Domtoren in Utrecht.

58 Jezus leeft ……. en zoekt ons op
2e Dia Thema: Jezus leeft… en zoekt ons op

59 DELEN IN GODS IEFDE Matteüs 28 : 1 – 10 Symbool: Zaklamp
3e Dia uitlichten symbool Bijbelgedeelte: Matteüs 28:1-10 Symbool: Zaklamp

60 DELEN IN GODSLIEFDE Jezus leeft …. en zoekt ons op 5e Dia
Bevestigen symbool op project

61 Gezegend Paasfeest SLOTDIA PAASPROJECT 2014: DELEN IN GODS LIEFDE

62 Er wordt gecollecteerd voor:
Kerk en Israël; via het Centrum voor Israëlstudies (CIS) werkt ds. A. Brons in Israël door luisterend, dienend en getuigend aanwezig te zijn en aandacht te vragen voor het evangelie van Gods verzoening door Jezus Christus. Zie/lees ook het (gratis) kwartaalblad “Vrede over Israël”. (Singel)kerk.

63 ‘Uit aller mond’ lied 88: 1, 2 en 3
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer! Vol van licht en luister daalt de engel af en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!

64 ‘Uit aller mond’ lied 88: 1, 2 en 3
Zie Hem verschijnen,Jezus, onze Heer, Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon, laat uw lied weerklinken: Christus overwon! U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!

65 ‘Uit aller mond’ lied 88: 1, 2 en 3
Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, die met heel mijn wezen ik beminnen moet. Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!

66 Zegen, te beantwoorden met:

67 De kerkdienst vanmiddag is een gezamenlijke dienst met de beide Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van Utrecht. Locatie: Rehobothkerk (Briljantlaan). Aanvang: uur. Voorganger: ds. G. Roorda.


Download ppt "Zondagochtend 20 april 2014 (Paasmorgen)"

Verwante presentaties


Ads door Google