De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 De preek gaat over Filippenzen 3: 10, 11 opstandingskracht ervaren.... Het eerste lied: Psalm 9: 1 (zitten) Gezang 116.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 De preek gaat over Filippenzen 3: 10, 11 opstandingskracht ervaren.... Het eerste lied: Psalm 9: 1 (zitten) Gezang 116."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 De preek gaat over Filippenzen 3: 10, 11 opstandingskracht ervaren.... Het eerste lied: Psalm 9: 1 (zitten) Gezang 116 (NG60) (in beurtzang) Psalm 149: 1 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Jaap v/d Valk

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

4 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) O koning, hoor uw onderdaan: U die de aarde deed ontstaan, U die uw volk de eeuwen door De weg wijst als een lichtend spoor, Laat schitteren met glans en kracht Uw koningschap in volle kracht mannen

5 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) Laat schitteren in glans en pracht uw koningschap in volle pracht; geef dat wij eren weg en wet door U bevolen; uitgezet; regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk. vrouwen

6 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) Regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk. Leer ons te spreken met een mond die roemt het hart van uw verbond: uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis. mannen

7 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) Uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis; de zonde is een zwarte nacht, een tegenkracht een helse macht; hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft. vrouwen

8 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) Hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft. Groot is uw toorn en zwaar de straf: maak ons toch rein, was zonden af. Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd. mannen

9 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd. Genadig God, vergeef! Verhoor het bidden van ons zingend koor: volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon. vrouwen

10 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG60) Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon. mannen

11 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

14 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

15 Lied bij de lezing Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade.

16 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

17 Lied bij de lezing Gods woorden zijn als levend brood en water ons geschonken. Wie leeft bij het gelezen woord heeft nooit meer dorst of honger.

18 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 9: 1 Gezang 116 (NG60) (beurtzang) Psalm 149: 1 Wet Zingen: Psalm 16: 5 Gebed Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 Cantorij: Lied bij de lezing Preek: Filippenzen 3: 10, 11 Zingen: Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56)

19 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 Kinderpreek: een sterk verhaal ….

20 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen

21 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen Christus' persoon is onovertroffen Rechtvaardig door geloof in Christus Christus kennen is van Christus zijn

22 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing

23 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 Als Christus in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

24 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing Tegenkrachten

25 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren vergeving en vernieuwing Tegenkrachten Wat is jouw persoonlijke verhaal?

26 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden

27 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden geen keus

28 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden geen keus kracht in het lijden

29 Tekst: Filippenzen 3: 10, 11 1. Ik wil Christus kennen 2. … en de kracht van zijn opstanding ervaren 3. … ik wil delen in zijn lijden geen keus kracht in het lijden preken tegen jezelf

30 Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Uit een blinkend stromen Daald’een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

31 Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen In zijn armen weer. Weest dan volk des Heren Blijd’en welgezind, En zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

32 Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) Zou ik nog vrezen, Nu Hij eeuwig leeft, Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot, Niets heb ik te vrezen In leven en dood, U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

33 Zingen:Gezang 99: 1, 2, 3 (NG 56) Gebed Collecte Zingen:Liedboek 75: 1 zegen

34 COLLECTE Vandaag is de 1e collecte is voor de Diakonie “De Driehoek” en de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 1

35 Bloemenbezorging: Vandaag:Gerrit Treurniet Volgende week: Erik Melse COLLECTE Volgende Week is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 1

36 Liedboek 75: 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

37 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen: Filippenzen 3: 1 - 16 De preek gaat over Filippenzen 3: 10, 11 opstandingskracht ervaren.... Het eerste lied: Psalm 9: 1 (zitten) Gezang 116."

Verwante presentaties


Ads door Google