De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

essentie van kerst Over de mens-wording van Gods Zoon

Verwante presentaties


Presentatie over: "essentie van kerst Over de mens-wording van Gods Zoon"— Transcript van de presentatie:

1 essentie van kerst Over de mens-wording van Gods Zoon
en de betekenis hiervan voor ons leven

2 Lukas 2 10 Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11 Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.

3 essentie van kerst Over de mens-wording van Gods Zoon
en de betekenis hiervan voor ons leven

4 Wie is Jezus? Wat is Kerst?

5 Essentie van kerst Gods Zoon komt naar de wereld
Gods Zoon was er al in het begin 1 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. 2 In het begin was hij al bij God. 3 Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. 4 Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. 5 Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. 6 Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. 7 Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. 8 Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen.

6 essentie van kerst Gods Zoon is naar de wereld gekomen
9 Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, 10 die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. 11 Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. 12 Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. 13 Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. Door Gods Zoon kennen wij God 14 Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.

7 essentie van kerst 1 Timotheus 3:16
16 We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is: Christus kwam op aarde als mens, en de heilige Geest liet zien wie hij werkelijk was. De engelen hebben hem gezien, en alle volken hebben over hem gehoord. In heel de wereld zijn mensen in hem gaan geloven, en God heeft hem de hoogste plaats in de hemel gegeven.

8 essentie van kerst 1 Johannes 4
9 God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven. 10 De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven.

9 essentie van kerst Jezus stelt vragen over zijn Persoon
Markus 8: 27 e.v. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie ben ik volgens de mensen?’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus’ antwoord: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!” WIE IS JEZUS volgens JOU ???

10 essentie van kerst Johannes 20: 31
Het gaat erom dat jullie geloven dat Jezus de messias is, de Zoon van God. Als je gelooft in Jezus Christus, krijg je het eeuwige leven.

11 “The Son of God became a man to enable men to become sons of God”
essentie van kerst C.S. Lewis “The Son of God became a man to enable men to become sons of God” De Zoon van God werd mens om mensen in staat te stellen zonen van God te worden

12 essentie van kerst Johannes 17:18
“Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.” Johannes 20:21 “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”

13 essentie van kerst Mattheus 10:40 (NBV)
Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie een christen ontvangt, ontvangt Christus, en wie Christus ontvangt, ontvangt de Vader die de Zoon gezonden heeft..

14 essentie van kerst Mattheus 10:40
Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. OPDRACHT EN BELOFTE


Download ppt "essentie van kerst Over de mens-wording van Gods Zoon"

Verwante presentaties


Ads door Google