De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protestantse gemeente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protestantse gemeente"— Transcript van de presentatie:

1 Protestantse gemeente
De Hoeksteen Benthuizen Zondag 16 november 2014.

2 Een gebed op de drempel van dit uur:
De gemeente gaat staan. o.: Eeuwige, onze God wij die U nooit hebben gezien, - g.: ZIE ONS HIER SAMEN. o.: Wij die van U hebben gehoord, - g.: HOOR GIJ ONS AAN. o.: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - g.: WEES ONZE HULP o.: en dat Gij alles hebt gemaakt, - g.: MAAK ALLES NIEUW o.: dat Gij ons bij name kent, - g.: LEER ONS U KENNEN.

3 o.: Gij, die Bron van leven wordt genoemd, -
g.: DOE ONS WEER LEVEN o.: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - g.: WEES HIER AANWEZIG. o.: Geef ons in dit huis een ogenblik God in uw stilte om te zeggen en belijden hoezeer wij Uw liefde nodig hebben: - gebedsstilte - (voor persoonlijk gebed) …..

4 o.: Wij bidden U: g.: STEM ONS AF OP UW STEM OP UW STILTE. o.: keer ons om naar Uw Licht g.: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON. o.: Ruimte van liefde g.: NODIG ONS UIT OM BINNEN TE GAAN IN DE RUIMTE VAN UW WOORD. o.: Adem ons open voor U. g.: AMEN.

5

6 Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. (Ida Gerhardt, p. 530 Liedboek.)

7

8 v.: Onze hulp is de Naam van de Heer
Bemoediging v.: Onze hulp is de Naam van de Heer g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT (Ps. 124:8) v.: die de grond is onder onze voeten g.: EN HET DAK BOVEN ONZE SCHEPPING Groet v.: Vrede voor dit huis g.: EEN RUSTPLAATS LANGS DE WEGEN. v.: Liefde en genade voor ieder hier aanwezig g.: EN VOOR WIE WIJ IN ONS HART MEEDRAGEN. AMEN.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Zingen Kaarsenlied couplet 1 en 2:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God: op Hem zijn wij gericht. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

25 Kort meditatief orgelspel.
Aansluitend zingen we als een gezongen geloofsbelijdenis: Lied 513.

26 De kinderen komen terug uit de nevendienst.
Zingen: Kaarsenlied, couplet 3 Nu zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

27 Antwoord gebeden en gaven. De gebeden. v.: … zo bidden wij samen:
(Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ONZE VADER.) v.: … zo bidden wij samen: g.: GOD VAN LEVENDEN, HOOR ONS GEBED.

28 Inzameling van de gaven voor:
1. Diaconaat (o.a. zending) 2. Kerk en eredienst (o.a. verzekeringen)

29

30 Protestantse gemeente
De Hoeksteen Benthuizen Zondag 16 november 2014.


Download ppt "Protestantse gemeente"

Verwante presentaties


Ads door Google