De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Romeinen 8: 24 – 39 De preek gaat over: Romeinen 8: 31 - 39 Voorganger: ds. E.J. Sytsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Romeinen 8: 24 – 39 De preek gaat over: Romeinen 8: 31 - 39 Voorganger: ds. E.J. Sytsma."— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Romeinen 8: 24 – 39 De preek gaat over: Romeinen 8: 31 - 39 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het eerste lied: Psalm 67: 1, 2, 3 Voorlezer: Dicky Roorda

2 Stichting Voedselbank Walcheren Kleverskerkseweg 57 – 4338 PM – Middelburg “…. Wat me het meest ergert, is niet dat er rijken en armen bestaan; het is de verspilling …. “ Moeder Theresa Weet je het nog ? Inzamelactie van levensmiddelen voor de VOEDSELBANK in de kerk Inleveren kan op : Dankdag 27 november Zondag 1 december Meer gegevens in je postvak Kees Mesu 0624356847

3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Romeinen 8: 24 – 39 De preek gaat over: Romeinen 8: 31 - 39 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het eerste lied: Psalm 67: 1, 2, 3 Voorlezer: Dicky Roorda

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3....

5 Psalm 67: 1, 2, 3

6

7

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

10 ... Liedboek 90: 1, 2

11 ...

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

13 .... Romeinen 8: 24 - 39 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit

14 .... Romeinen 8: 24 - 39 voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te

15 .... Romeinen 8: 24 - 39 worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons

16 .... Romeinen 8: 24 - 39 zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde

17 .... Romeinen 8: 24 - 39 van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch

18 .... Romeinen 8: 24 - 39 toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

20 ... Liedboek 90: 3, 6

21 ...

22 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

24 ... cantorij bovenstem Gezang 107: 1, 2, 3, 4

25 ... cantorij bovenstem

26 ... Gezang 107: 1, 2, 3, 4 cantorij bovenstem

27 ... Gezang 107: 1, 2, 3, 4 cantorij bovenstem

28 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 67: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Liedboek 90: 1, 2 Lezen: Romeinen 8: 24 - 39 Zingen:Liedboek 90: 3, 6 Dankgebed (Woord) Zingen:Gezang 107 cantorij bovenstem Preek over Romeinen 8: 31 - 39 Zingen:Liedboek 90: 9, 11

29

30 .... Dankgebed (Gemeente) Zingen:Gezang 108 cantorij bovenstem Dankgebed (Wereld) Zingen:Gezang 38 (canon) Collecte Zingen:Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21 Zegen

31 ... Liedboek 90: 9, 11

32 ...

33 .... Zingen:Liedboek 90: 9, 11 Dankgebed (Gemeente) Zingen:Gezang 108 cantorij bovenstem Dankgebed (Wereld) Zingen:Gezang 38 (canon) Collecte Zingen:Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21 Zegen

34 .... Zingen:Liedboek 90: 9, 11 Dankgebed (Gemeente) Zingen:Gezang 108 cantorij bovenstem Dankgebed (Wereld) Zingen:Gezang 38 (canon) Collecte Zingen:Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21 Zegen

35 ... cantorij bovenstemGezang 108

36 .... Zingen:Liedboek 90: 9, 11 Dankgebed (Gemeente) Zingen:Gezang 108 cantorij bovenstem Dankgebed (Wereld) Zingen:Gezang 38 (canon) Collecte Zingen:Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21 Zegen

37 .... Zingen:Liedboek 90: 9, 11 Dankgebed (Gemeente) Zingen:Gezang 108 cantorij bovenstem Dankgebed (Wereld) Zingen:Gezang 38 (canon) Collecte Zingen:Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21 Zegen

38 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja MannenVrouwen

39 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) MannenVrouwen Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja.

40 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, Hallelu, halleluja. MannenVrouwen

41 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal Ik voor hen doen Hallelu, halleluja. MannenVrouwen

42 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja MannenVrouwen

43 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de diaconie “vereniging Noodfonds” Vereniging Noodhulp valt onder de samenwerkende diaconieën in Middelburg Echte noodhulp voor mensen van buiten de kerk Denk aan luiers, brood, melk voor een weekend Anonieme hulp Op aanvraag van de burgerlijke gemeente Na de collecte zingen we: Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21 in beurtzang

44 ... allen Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21

45 ... allen vrouwen Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21

46 ... allen mannen Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21

47 ... allen vrouwen Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21

48 ... mannen allen

49 ... Psalm 136: 1, 2, 3, 5, 20, 21

50 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

51 Stichting Voedselbank Walcheren Kleverskerkseweg 57 – 4338 PM – Middelburg “…. Wat me het meest ergert, is niet dat er rijken en armen bestaan; het is de verspilling …. “ Moeder Theresa Weet je het nog ? Inzamelactie van levensmiddelen voor de VOEDSELBANK in de kerk Inleveren kan op : Dankdag 27 november Zondag 1 december Meer gegevens in je postvak Kees Mesu 0624356847


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Romeinen 8: 24 – 39 De preek gaat over: Romeinen 8: 31 - 39 Voorganger: ds. E.J. Sytsma."

Verwante presentaties


Ads door Google