De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bid mee, help mee en geef!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bid mee, help mee en geef!."— Transcript van de presentatie:

1 Bid mee, help mee en geef!

2 Zuid-Afrika lijdt… Zuid-Afrika: veel gebroken gezinnen leven onder armoedige omstandigheden. Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

3 Zuid-Afrika lijdt… De ziekte is aids volop aanwezig…
Maar wordt tegelijk verzwegen vanwege schaamte en taboes. Zuid-Afrika lijdt… Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

4 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering…

5 … verandering voor aidspatiënten en hun families door voedsel, zorg en medicijnen.
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

6 … én levensreddende verandering door de kracht van het Evangelie!
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

7 Geloof delen wereldwijd
Met uw hulp kan dit levens-veranderende werk in Zuid-Afrika door blijven gaan!

8 Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens uw verre naasten in Zuid-Afrika: Hartelijk dank voor uw bijdrage! geloof delen wereldwijd @deverrenaasten

9 Bid mee, help mee en geef!

10 Zuid-Afrika lijdt… Zuid-Afrika: veel gebroken gezinnen leven onder armoedige omstandigheden. Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

11 Zuid-Afrika lijdt… De ziekte is aids volop aanwezig…
Maar wordt tegelijk verzwegen vanwege schaamte en taboes. Zuid-Afrika lijdt… Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

12 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering…

13 … verandering voor aidspatiënten en hun families door voedsel, zorg en medicijnen.
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

14 … én levensreddende verandering door de kracht van het Evangelie!
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

15 Geloof delen wereldwijd
Met uw hulp kan dit levens-veranderende werk in Zuid-Afrika door blijven gaan!

16 Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens uw verre naasten in Zuid-Afrika: Hartelijk dank voor uw bijdrage! geloof delen wereldwijd @deverrenaasten

17 Bid mee, help mee en geef!

18 Zuid-Afrika lijdt… Zuid-Afrika: veel gebroken gezinnen leven onder armoedige omstandigheden. Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

19 Zuid-Afrika lijdt… De ziekte is aids volop aanwezig…
Maar wordt tegelijk verzwegen vanwege schaamte en taboes. Zuid-Afrika lijdt… Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

20 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering…

21 … verandering voor aidspatiënten en hun families door voedsel, zorg en medicijnen.
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

22 … én levensreddende verandering door de kracht van het Evangelie!
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

23 Geloof delen wereldwijd
Met uw hulp kan dit levens-veranderende werk in Zuid-Afrika door blijven gaan!

24 Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens uw verre naasten in Zuid-Afrika: Hartelijk dank voor uw bijdrage! geloof delen wereldwijd @deverrenaasten

25 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan
Eerst zingen we: Ps. 24: 1,3 Na de zegen: Gz. 123: 1,5 Schriftlezing: Romeinen 8: 12-27 Tekst: Romeinen 8: 22

26 Mededelingen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum
Gz. 123: 1, 5 Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

27 Zingen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

28 Psalm 24: 1,3

29 Psalm 24: 1,3

30 Psalm 24: 1,3

31 Psalm 24: 1,3

32 Moment van stilte Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum
Gz. 123: 1, 5 Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

33 Votum en Zegengroet Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum
Gz. 123: 1, 5 Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

34 Zingen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

35 Gezang 123: 1,5

36 Gezang 123: 1,5

37 Gezang 123: 1,5

38 Gezang 123: 1,5

39 Gebed Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

40 Lezen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

41 Romeinen 8: 12-27 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

42 Romeinen 8: 12-27 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we

43 Romeinen 8: 12-27 kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

44 Zingen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

45 Tekst Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

46 Preek Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

47 Zingen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

48 Gebed Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

49 Collecte Vandaag 1e Verre Naasten 2e Rente en aflossing Zondag
1e Theologische Universiteit Gz. 161: 1, 3

50 Bid mee, help mee en geef!

51 Zuid-Afrika lijdt… Zuid-Afrika: veel gebroken gezinnen leven onder armoedige omstandigheden. Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

52 Zuid-Afrika lijdt… De ziekte is aids volop aanwezig…
Maar wordt tegelijk verzwegen vanwege schaamte en taboes. Zuid-Afrika lijdt… Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving.

53 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering…

54 … verandering voor aidspatiënten en hun families door voedsel, zorg en medicijnen.
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

55 … én levensreddende verandering door de kracht van het Evangelie!
Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie.

56 Geloof delen wereldwijd
Met uw hulp kan dit levens-veranderende werk in Zuid-Afrika door blijven gaan!

57 Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens uw verre naasten in Zuid-Afrika: Hartelijk dank voor uw bijdrage! geloof delen wereldwijd @deverrenaasten

58 Zingen Mededelingen Ps. 24: 1, 3 Moment van stilte Votum Gz. 123: 1, 5
Gebed Lezen Romeinen 8: 12-27 Ps. 104: 8, 10 Tekst Romeinen 8: 22 Preek Gz. 174 Collecte Gz. 161: 1, 3 Zegen

59 Zegen

60

61 Tot zondag Om 11:00 uur en 16:30 uur


Download ppt "Bid mee, help mee en geef!."

Verwante presentaties


Ads door Google