De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christelijke Vrijheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christelijke Vrijheid"— Transcript van de presentatie:

1 Christelijke Vrijheid
Geluwe 10/12/13

2 Wat is vrijheid? Doen en denken wat je wenst?
Beperkingen: fysieke en morele Consequenties Begrijpelijke misvattingen over gelovigen Vrijheid = keuzes mogen maken

3 Jezus Christus maakt vrij
Matteüs 1,21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Van zonden Van blindheid, gebondenheid, armoede, verbrokenheid Van deze boze wereld Van de vergankelijkheid Van de duivel en de angst voor de dood Johannes 8,36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Lucas 4,18-19 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Galaten 1,4 die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, Romeinen 8,19-20 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Hebreeën 2,14-15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

4 De H. Geest toont de weg Overtuigt van zonde, helpt ons overwinnen
Overtuigt van blindheid, gebondenheid, armoede, verbreekt ons hart, geeft inzicht in Gods wil Toont ons hoe God de wereld ziet Doet ons zuchten in afwachting van het Zoonschap Geeft moed, verdrijft angsten 2 Korintiërs 3,17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

5 Niet één keer, maar elke dag
Romeinen 6,7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde Elke dag loert de zonde Slaven van de zonde of van gerechtigheid? Galaten 5,13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Titus 2,14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.


Download ppt "Christelijke Vrijheid"

Verwante presentaties


Ads door Google