De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde

2 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

3 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

4 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

5 Ps. 116: 1, 3, 10 God heb ik lief; want die getrouwe HEER Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

6 Ps. 116: 1, 3, 10,,Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!'' Toen hoorde God; Hij is Mijn liefde waardig; De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, En onze God ontfermt zich op 't gebed.

7 Ps. 116: 1, 3, 10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

8 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

9 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

10 Ps. 103: 2, 7 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; Uw krankheên kent en liefderijk geneest; Die van 't verderf uw leven wil verschonen, Met goedheid en barmhartigheên u kronen; Die in den nood uw redder is geweest.

11 Ps. 103: 2, 7 Geen vader sloeg met groter mededogen Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

12 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

13 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

14 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

15 LvK. 436: 3, 6 Als een schaapje is verdwaald, zal de goede herder komen, die het vindt en die het haalt. Zo heeft Hij ons aangenomen, laat ons niet verloren gaan. Jezus neemt de zondaars aan.

16 LvK. 436: 3, 6 Hoe 't geweten spreekt in mij, hoe de wet mij aan wil klagen, Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, en mijn zonden weggedaan, Jezus neemt de zondaar aan.

17 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

18 >>> Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Schriftlezing: Johannes 21: 15 - 19

19 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

20 Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Heer Jezus, goede herder, Gij weet: ik kan niet verder, ik kan niet zonder U; o herder, blijf mij leiden, ik kan mijzelf niet weiden, ik kan niet verder zonder U.

21 Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Rotsvast zou ik geloven, geen mens zou mij ontroven mijn onbegrensde trouw maar Heer, Gij ziet mij schromen om nu tot U te komen met niets dan ootmoed en berouw.

22 Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Vergeef mijn grote woorden o, dat ik beter hoorde naar wat Gij vroeg van mij: mijn hoogmoed op te geven, mijn overmoedig leven De goede herder? Dat zijt Gij!

23 Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Gij draagt mij in genade, Gij vraagt niet naar mijn daden, Gij koestert zelfs geen grief; Gij vraagt niet te beloven weer rotsvast te geloven Gij vraagt alleen: Hebt gij Mij lief?

24 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen

26 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

27 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

28 Ps. 119: 14, 25 NB Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

29 Ps. 119: 14, 25 NB Want Gij hebt aan uw knecht zo wel gedaan, o Gij die groot zijt boven alle goden. Leer mij dan onderkennen en verstaan wat Gij geboden hebt en niet geboden; ik ben in voorspoed eigen weg gegaan, maar nu, ik weet, ik heb U steeds van node!

30 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

31 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

32 Morgenzang: 3 Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, Getrouw verrichten tot Uw eer; Dat Uwe gunst ons werk bekroon', Uw Geest ons leid' en in ons woon'.

33 Mededelingen Ps. 116: 1, 3, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 2, 7 Gebed Schriftlezing: Joh. 21: 15 - 19 LvK. 436: 3, 6 Preek Z. Gez. 72: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 119: 14, 25 NB Geloofsbelijdenis Morgenzang: 3 Zegen Liturgie zondag 12 april

34 Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde."

Verwante presentaties


Ads door Google