De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
Psalm 116: Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. HIJ schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2 Zingen Vers 2 Ik werd omkneld door banden van de dood,
Psalm 116: Vers 2 Ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood.

3 Zingen Vers 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid.
Psalm 116: Vers 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

4 Zingen Vers 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan.
Psalm 116: Vers 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan.

5 Zingen Vers 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed,
Psalm 116: Vers 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed, mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen, zet in het land der levenden mijn voet.

6 Zingen Vers 6 Ik heb geloofd, ook in mijn diepe smart,
Psalm 116: Vers 6 Ik heb geloofd, ook in mijn diepe smart, zelfs toen ik sprak: In angst vergaat mijn leven, aan niemand kan ik ooit vertrouwen geven, de leugen woont in ieder mensenhart.

7 Zingen Vers 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER.
Psalm 116: Vers 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

8 Zingen Vers 8 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot.
Psalm 116: Vers 8 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot. Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften. Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften. In 's HEREN oog is kostbaar onze dood.

9 Zingen Vers 9 Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid,
Psalm 116: Vers 9 Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid, ik ben u knecht, ik breng U offeranden. Gij hebt, o HEER, ontbonden al mijn banden. Ik zing mijn lied, uw grote naam gewijd.

10 Zingen Vers 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan,
Psalm 116: Vers 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!


Download ppt "Zingen Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER"

Verwante presentaties


Ads door Google