De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENADE IS VOOR VANAVOND ONS THEMA Welkom op deze tov avond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENADE IS VOOR VANAVOND ONS THEMA Welkom op deze tov avond."— Transcript van de presentatie:

1 GENADE IS VOOR VANAVOND ONS THEMA Welkom op deze tov avond

2 Your Main Topic Here We zullen bidden

3 We lezen Lukas 15 vers 11 t/m 24 11 En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen.12 En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. 13 En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, Alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk.

4 14 En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden. 15 En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. 16 En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien. 17 En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns Vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!

5 18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 19 En ik ben niet eer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen. 20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

6 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. 22 Maar de vader zeide tot Zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten; 23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. 24Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.

7 De verloren zoon komt thuis

8 De verloren zoon! Wat lezen we hier van hem?

9 GENADE Wie kan mij vertellen wat genade is. Genade is vergeving Is er nog meer genade als je de vergeving ontvangen hebt? Ja er is veel maar dan ook veel meer genade. We gaan de kado’s uitpakken

10 Welke genade gaven zien we? 1.Bewaren voor fouten 2.God leren kennen 3.Genieten van de schepping 4.Besef van veiligheid 5.Toekomst 6.Vriendschap

11 We zingen psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaad ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen

12 Die God is ons een God van heil, Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons ‘t eewig, zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven.

13 We zingen Oth 281 vers 1 en 4 Mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij bent, Dat U al mijn gedachten en verlangen Kent, Dat U zo stil en rustig en begrijpen bent. Mijn Vader dank U wel.

14 Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort o Heer. Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. ‘k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. Mijn Vader dank U wel

15

16 MEDEDELINGEN:

17

18 We zingen nog het kerstlied: Wij trekken in een lange stoet Op weg naar Bethlehem Wij gaan uw Koning tegemoet O stad Jeruzalem Gezegend die Zijn komst begroet En knielen wil voor Hem Wij loven U, Koning en Heer’, Koning en Heer’, wij loven U, koning en Heer’

19 Wij gaan op weg naar Bethlehem Daar ligt Hij in een stal Die koning in Jeruzalem Voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem En blij bazuingeschal Wij loven U, Koning en Heer’, Koning en Heer’,Wij loven U, Koning en Heer’

20 Het Licht van de wereld heeft ons Genade gebracht

21 Your Main Topic Here We zullen danken


Download ppt "GENADE IS VOOR VANAVOND ONS THEMA Welkom op deze tov avond."

Verwante presentaties


Ads door Google