De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 16. 1 Een kleinood van David. Psalm 16 = een naschrift van psalm 15 Psalm 17:1 "een gebed van David" = naschrift van Psalm 16 Psalm 17:1 "een gebed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 16. 1 Een kleinood van David. Psalm 16 = een naschrift van psalm 15 Psalm 17:1 "een gebed van David" = naschrift van Psalm 16 Psalm 17:1 "een gebed."— Transcript van de presentatie:

1 psalm 16

2 1 Een kleinood van David. Psalm 16 = een naschrift van psalm 15 Psalm 17:1 "een gebed van David" = naschrift van Psalm 16 Psalm 17:1 "een gebed van David" = naschrift van Psalm 16 2

3 1 Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. Psalm 16 3

4 2 Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Heer (=Adonai), ik heb geen goed buiten boven U. Psalm 16 4

5 3 Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Psalm 16 Wat betreft de heiligen in het land: zij zijn de nobelen in wie al mijn genoegen is! 5

6 4 Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere god... Psalm 16 Toenemen zullen de smarten van hen die haasten naar een andere [god] 6

7 4... ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen... Psalm 16 plengoffer: wijn (> de dood is overwonnen! plengoffer: wijn (> de dood is overwonnen! 7

8 4... zelfs hun namen (= van hun goden) op mijn lippen niet nemen. Psalm 16 8

9 5 O HERE, mijn erfdeel en mijn beker... Psalm 16 12 Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij? 13 De beker der verlossing zal ik opheffen... Psalm 116 12 Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij? 13 De beker der verlossing zal ik opheffen... Psalm 116 9

10 5... Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. Psalm 16 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE. Spreuken 16 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE. Spreuken 16 10

11 6 De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Psalm 16 11

12 7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven... Psalm 16 12 7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. Hebreeën 10 7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. Hebreeën 10

13 7... zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Psalm 16 13

14 8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen... Psalm 16 14 Hebr.12:2

15 8... omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Psalm 16 15

16 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel (lett. eer), zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; Psalm 16 16

17 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve het verderf zien. Psalm 16 17

18 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Handelingen 2 18

19 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 30 Daar hij nu een PROFEET was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, Handelingen 2 19

20 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 30 Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, 31 heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Handelingen 2 20

21 11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht... Psalm 16 21

22 11... liefelijkheid is lieflijkheden zijn in uw rechterhand, voor eeuwig (= permanent). Psalm 16 22 verhoogd aan Gods rechterhand!


Download ppt "Psalm 16. 1 Een kleinood van David. Psalm 16 = een naschrift van psalm 15 Psalm 17:1 "een gebed van David" = naschrift van Psalm 16 Psalm 17:1 "een gebed."

Verwante presentaties


Ads door Google