De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

David, een profeet psalm 16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "David, een profeet psalm 16."— Transcript van de presentatie:

1 David, een profeet psalm 16

2 1 Een kleinood van David. = een naschrift van psalm 15 Psalm 17:1
"een gebed van David" = naschrift van Psalm 16 2

3 1 Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
Psalm 16 1 Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. 3

4 Psalm 16 2 Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Heer (=Adonai), ik heb geen goed buiten boven U. 4

5 Psalm 16 3 Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Wat betreft de heiligen in het land: zij zijn de nobelen in wie al mijn genoegen is! 5

6 Psalm 16 4 Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere god... Toenemen zullen de smarten van hen die haasten naar een andere [god] 6

7 4 ... ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen...
Psalm 16 ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen... plengoffer: wijn (> de dood is overwonnen! 7

8 4 ... zelfs hun namen (= van hun goden) op mijn lippen niet nemen.
Psalm 16 zelfs hun namen (= van hun goden) op mijn lippen niet nemen. 8

9 5 O HERE, mijn erfdeel en mijn beker...
Psalm 16 5 O HERE, mijn erfdeel en mijn beker... 12 Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij? 13 De beker der verlossing zal ik opheffen... Psalm 116 9

10 5 ... Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees.
Psalm 16 Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE. Spreuken 16 10

11 Psalm 16 6 De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. 11

12 7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven...
Psalm 16 7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven... 7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. Hebreeën 10 12

13 7 ... zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
Psalm 16 zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. 13

14 8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen...
Psalm 16 8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen... 14 Hebr.12:2

15 8 ... omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Psalm 16 omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 15

16 Psalm 16 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel (lett. eer), zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; 16

17 Psalm 16 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve het verderf zien. 17

18 Handelingen 2 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 18

19 Handelingen 2 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 30 Daar hij nu een PROFEET was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, 19

20 Handelingen 2 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 30 Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, 31 heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. 20

21 Psalm 16 11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht... 21

22 verhoogd aan Gods rechterhand!
Psalm 16 liefelijkheid is lieflijkheden zijn in uw rechterhand, voor eeuwig (= permanent). verhoogd aan Gods rechterhand! 22


Download ppt "David, een profeet psalm 16."

Verwante presentaties


Ads door Google