De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 11:4, De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 11:4, De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Psalm 11:4, De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

3 Kunt u zich een wereld voorstellen zonder pijn, ziekte, honger, geen angst, zorgen of tranen meer, een wereld waar enkel vreugde is. Een samenleving waar iedereen in harmonie en liefde leeft ?

4

5 Psalm 78:16, Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren.

6 Psalm 37:4, verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

7 Jes.32:17, En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

8 Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren !

9 Ex.15:11, Wie is als Gij, onder de goden, HERE, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?

10 1Kon.8:45, hoor dan in de hemel naar hun gebed en smeking, en verschaf hun recht.

11 1Samuel 3:4, Toen riep de HERE Samuël, en hij zeide: Hier ben ik.

12 Math.6:21, Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

13 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Johannes 14:3,

14 Math. 28:20, En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

15 Dan zal er vrede zijn ! En de Heer zal onze koning zijn.


Download ppt "Psalm 11:4, De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google