De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOV VRIJDAG 16-01-09. VANAVOND PRATEN WE SAMEN OVER: ARROGANTIE TROTS NEDERIGHEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOV VRIJDAG 16-01-09. VANAVOND PRATEN WE SAMEN OVER: ARROGANTIE TROTS NEDERIGHEID."— Transcript van de presentatie:

1 TOV VRIJDAG 16-01-09

2 VANAVOND PRATEN WE SAMEN OVER: ARROGANTIE TROTS NEDERIGHEID

3 LATEN WE SAMEN BIDDEN TOT ONZE VADER DIE BOVEN DEZE MAAN EN STERREN WOONT

4 We zingen samen psalm 51:1 en 5 Ontferm U God ontferm U hoor mijn klacht, Ik roep tot U vergeef alvergeef mijn zonden herstel mijn hart, zie hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, Reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, Mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen

5 We zingen samen psalm 51:1 en 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht, Geef mij een vaste geest, die diep van binnen Zonder onzekerheid U blijft beminnen, Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heil’ge Geest, o God, Laat in uq heil mijn hart zich nu verblijden, En richt geheel mijn wil op uw gebod, Dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

6 Spreuken bij nederigheid: Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen De Heer verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft. Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen De Heer verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft.

7 Nog meer Spreuken bij nederigheid: De vreze des Heeren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol leugen haat Ik. Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de Heer, wordt beloont met rijkdom, eer en een lang leven. De vreze des Heeren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol leugen haat Ik. Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de Heer, wordt beloont met rijkdom, eer en een lang leven.

8 Vanavond willen we de volgende punten behandelen: Arogantie Trots Nederigheid Wat doen we met de informatie die we vanavond hebben gekregen? Arogantie Trots Nederigheid Wat doen we met de informatie die we vanavond hebben gekregen?

9 We lezen tot bemoediging Mattheus 11 : 25-30 25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

10 We zingen Wees mijn verlangen Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend vervuld van uw licht. Geef mij uw wijsheid uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

11 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens; bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. Hemelse Koning die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar uit, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar uit.

12 We zingen ook nog Vaste rots van mijn behoud 1 Vaste Rots van mijn behoud, Als de zonden mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

13 We zingen ook nog Vaste rots van mijn behoud 2 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden Gij alleen.


Download ppt "TOV VRIJDAG 16-01-09. VANAVOND PRATEN WE SAMEN OVER: ARROGANTIE TROTS NEDERIGHEID."

Verwante presentaties


Ads door Google