De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Psalm 51: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 De preek gaat over Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Psalm 51: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 De preek gaat over Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Psalm 51: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 De preek gaat over Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 63: 2, 3 Voorlezer: Nico Huijssoon In deze dienst wordt door ouderling Sybren Stelpstra een preek gelezen van Ds. Jos Douma te Haarlem

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 63: 2, 3 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Psalm 63: 2, 3 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij het gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

4 Psalm 63: 2, 3 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs ik in stille nachten en overleg in mijn gedachten, hoe U mij altijd hebt behoed. U wilt mij met uw vleugels dekken. Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, zij hangt geheel U aan, o Heer. Geen mens kan uit uw hand mij trekken.

5 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 63: 2, 3 Wet Zingen:Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen:Psalm 5: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 Zingen:Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Preek over: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 Gebed als amen op de preek Zingen:Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80)

6 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte Jakobsladder, de enige weg omhoog.

7 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

8 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood.

9 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

10 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 63: 2, 3 Wet Zingen:Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen:Psalm 5: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 Zingen:Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Preek over: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 Gebed als amen op de preek Zingen:Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80)

11 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 63: 2, 3 Wet Zingen:Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen:Psalm 51: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 Zingen:Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Preek over: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 Gebed als amen op de preek Zingen:Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80)

12 Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij!

13 Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struik'len op ons spoor!

14 Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Vervul dan met uw zegen onze armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer!

15 Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

16 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 63: 2, 3 Wet Zingen:Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gebed Lezen:Psalm 51: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 Zingen:Liedboek 423: 1, 2, 3, 4 Preek over: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 Gebed als amen op de preek Zingen:Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80)

17 Tekst: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig” 2 Korintiërs 12: 9 Over: VerbrokenheidPsalm 51: 19

18 Tekst: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 1.David: een verbroken hart 2.Paulus: vreugde in zwakheid 3. Jezus: niet meer dan mijn genade

19 Tekst: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 1.David: een verbroken hart 2.Paulus: vreugde in zwakheid 3. Jezus: niet meer dan mijn genade

20 Tekst: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 1.David: een verbroken hart 2.Paulus: vreugde in zwakheid 3. Jezus: niet meer dan mijn genade

21 Tekst: Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10 1.David: een verbroken hart 2.Paulus: vreugde in zwakheid 3. Jezus: niet meer dan mijn genade

22 Gebed als amen op de preek Zingen:Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Gebed Collecte Zingen:Psalm 103: 3, 4 Zegen

23 Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

24 Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

25 Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Melodie 1 Vader, vol van vrees en schaamte Buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, Klaagt ons mensheid aan bij U.

26 Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Melodie 2 Heer ontferm U over ons die Schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, Neem ons in uw liefde aan.

27 Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Melodie 1 Vader, in dit uur en waarheid Keren w’ons tot U. O, vergeef ons, Heer, herstel ons, Maak ons hart en leven nieuw.

28 Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Melodie 2 Vul ons met uw heil’ge Geest, geef Vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen Dat wij uw Naam verhogen, Heer, Coda Dat wij uw Naam verhogen Heer

29 Gebed als amen op de preek Zingen:Psalm 51: 5, 6 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Gebed Collecte Zingen:Psalm 103: 3, 4 Zegen

30 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 103: 3, 4

31 Bloemenbezorging: Vandaag:Johan Marsman Volgende week: Bart Meijer COLLECTE Volgende week De collecte is voor de kerk

32 Psalm 103: 3, 4 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

33 Psalm 103: 3, 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

34 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

35 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen Psalm 51: 12 - 21 2 Korintiërs 12: 1 – 10 De preek gaat over Psalm 51: 19 en 2 Korintiërs 12: 9 – 10.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google