De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOV! Openingsavond Het thema is Spreuken. Bidden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOV! Openingsavond Het thema is Spreuken. Bidden."— Transcript van de presentatie:

1 TOV! Openingsavond Het thema is Spreuken

2 Bidden

3 Lezen 1 Koningen 3 vers 8-14 8 En Uw knecht is in het midden van Uw volk, dat Gij verkoren hebt, een groot volk, dat niet kan geteld noch gerekend worden, vanwege de menigte. 9 Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandig onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten? 10 Die zaak nu was goed in de ogen des HEEREN, dat Sálomo deze zaak begeerd had. 11 En God zeide tot hem: Daarom, dat gij deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd hebt voor u vele dagen, noch voor u begeerd hebt rijkdom, noch begeerd hebt de ziel van uw vijanden; maar hebt begeerd verstand voor u, om gerichtszaken te horen;

4 Lezen 1 Koningen 3 vers 8-14 12 Zie, Ik heb gedaan naar uw woorden; zie, Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet opstaan zal. 13 Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb Ik u gegeven, beide rijkdom en eer; dat uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. 14 En zo gij in Mijn wegen wandelen zult, onderhoudende Mijn inzettingen en Mijn geboden, zoals uw vader David gewandeld heeft, zo zal Ik ook uw dagen verlengen.

5 Lezen 1 Koningen 3 vers 8-14 12 Zie, Ik heb gedaan naar uw woorden; zie, Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet opstaan zal.

6 Spreuken 1 vers 1-7 nbv 1 Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. 2 Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3 en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 4 Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. 5 Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven 6 deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. 7 Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

7 Zingen Psalm 49 vers 1 Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont t Zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond t Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort Bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht. Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht Naar 's Heeren spreuk, en zal u, op de snaren Der blijde harp, geheimen openbaren.

8 Uw Woord… Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path.

9 Uw Woord… When I feel afraid, And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me. Nothing will I fear, As long as You are near; Please be near me to the end.

10 Uw Woord… Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path.

11 Uw Woord… I will not forget Your love for me and yet, My heart forever is wandering. Jesus, be my guide, And hold me to Your side, And I will love you to the end.

12 Uw Woord… Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. You’re the light unto my path

13


Download ppt "TOV! Openingsavond Het thema is Spreuken. Bidden."

Verwante presentaties


Ads door Google