De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven volgen..... Het eerste lied: Psalm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven volgen..... Het eerste lied: Psalm."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven volgen..... Het eerste lied: Psalm 42: 1, 5 Voorganger: ds. P. R. Baas te Vlissingen Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Mark Treurniet

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 42: 1, 5 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 42: 1, 5 Gebed Lezen: Openbaring 14 Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Preek over: Openbaring 14: 13 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 42: 1, 5 Gebed Lezen: Openbaring 14 Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Preek over: Openbaring 14: 13 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 42: 1, 5 Gebed Lezen: Openbaring 14 Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Preek over: Openbaring 14: 13 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

6 Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Wat mijn God wil, geschied' altijd, zijn wil is steeds de beste. Hij is altijd tot hulp bereid, Hij blijft mijn sterke veste. Hij helpt uit nood, de trouwe God, Hij troost mij bovenmate. Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt, die zal Hij nooit verlaten.

7 Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij zolang reeds mij in liefde vergezeld heeft.

8 Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Wanneer ik zondaar sterven moet, en heengaan uit dit leven, vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed, ik kan het overgeven. Ja ik beveel mij Hem geheel die met mij is begonnen. Die mij geleidt door dood en strijd, Hij heeft al overwonnen.

9 Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Nog één ding wil ik vragen Heer, ik vraag het vol vertouwen: wanneer de boze gaat te keer, laat mij uw hulp aanschouwen, dat ik niet val maar leven zal. Gij zult mij niet beschamen. Dat is uw eer o trouwe Heer. Dus zeg ik vrolijk: Amen.

10 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 42: 1, 5 Gebed Lezen: Openbaring 14 Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4 Preek over: Openbaring 14: 13 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

11 Tekst: Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven volgen.

12 Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Zalig, die in Christus sterven, de doden, die de hemel erven, voor wie Hij woning heeft bereid. Na de nacht van strijd en zorgen aanschouwen zij de eeuwge morgen, ontwakend tot onsterflijkheid. Van moeiten rusten zij. Hun lijden is voorbij. Halleluja, bij 's Vaders troon wacht hen de Zoon hun werken volgen hen als loon.

13 Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Zalig zijn de ontslapen vromen, voor ons te vroeg aan de aard ontnomen, maar die door God te goeder uur, aan het einde van hun dagen het Vaderhuis zijn ingedragen als rijpe schoven in de schuur. Zij leven bij de Heer en zondigen niet meer. Halleluja! 't Is al volbracht, geen rouw of nacht heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

14 Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Dank, aanbidding, prijs en ere, wordt U, die op de troon zit, Here, door uw verlosten toegebracht! Zaalgen, die hebt overwonnen brengt roem en lof de Nooitbegonnen' en aan het Lam, voor ons geslacht! Hij overwon het graf, wist onze tranen af, halleluja! Hij ging ons voor de heemlen door: Hij voert ons mede in zijn spoor.

15 Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Aarde, wijkt uw schoon en luister, verkeert gij, zon en maan in duister, dan blijft Gods heerlijkheid de zon! Eeuwig heil voor de geslachten, waarop zij hier verlangend wachten, ontspringt uit U, o Levensbron! De wereld gaat voorbij, vast staat uw heerschappij, halleluja! Getrouwe Heer, vertoef niet meer, kom Jezus, ja kom haastig Heer.

16 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 16: 3, 5 Gebed Collecte Zingen: Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Zegen

17 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 16: 3, 5 Gebed Collecte Zingen: Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Zegen

18 Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 16: 3, 5 Gebed Collecte Zingen: Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Zegen

19 COLLECTE Vandaag is de 1e collecte is voor de Diakonie “De Driehoek” en de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 170 (NG 89)

20 Bloemenbezorging: Vandaag: Gerrit Treurniet Volgende week: Erik Melse COLLECTE Volgende Week is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 170 (NG 89)

21 Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt.

22 Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

23 Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, ‘mirr’ of goud; moede komt ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet.

24 Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89) Eenmaal als de stonde slaat, Dat dit lichaam sterven gaat, Als mijn ziel uit d’aardse woon opklimt tot des rechters troon,- Rots der eeuwen, in uw schoot Berg mijn ziele voor de dood.

25 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

26 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Vrijdag 24 september om16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven volgen..... Het eerste lied: Psalm."

Verwante presentaties


Ads door Google