De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt zijn Naam bekend!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt zijn Naam bekend!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt zijn Naam bekend!

2 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

3 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

4 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerk uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 3 januari, hoopt Ds. H. De Graaf in beide diensten voor te gaan.

5 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

6 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9, 10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

7 Schriftberijming 9: 9, 10 HEER, mijn God, als in 't verleden mag ik heden spreken van uw trouw en macht. Wat de vaderen vertelden, zal ik melden aan het volgende geslacht.

8 Schriftberijming 9: 9, 10 U de lof, de eer te geven, dát is leven: loven in uw heiligdom! Laat ons bij het spel der snaren alle jaren zingen voor de Levensbron.

9 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

10 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

11 L.v.K. 293: 1, 4 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

12 L.v.K. 293: 1, 4 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

13 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

14 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

15 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

16 Ps. 68: 1 De HEER zal opstaan tot den strijd; Hij zal Zijn haters, wijd en zijd, Verjaagd, verstrooid, doen zuchten; Hoe trots Zijn vijand wezen moog’, Hij zal voor Zijn ontzagg’lijk oog. Al sidderende vluchten. Gij zult hen, daar G’ in glans verschijnt, Als rook en damp, die ras verdwijnt, Verdrijven en doen dolen. ’t Godd’loze volk wordt haast tot as, ’t Zal voor Uw oog vergaan, als was, Dat smelt voor gloênde kolen.

17 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

18 Verkondiging Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Tekst: Exodus 3: 14-15 >>> Ps. 81: 8, 9 NB God maakt zijn Naam bekend!

19 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

20 Ps. 81: 8, 9 NB 8 Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

21 Ps. 81: 8, 9 NB 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

22 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

24 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

25 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

26 Ps. 46: 6 6 De HEER, de God der legerscharen, Is met ons, hoedt ons in gevaren; De HEER, de God van Jakobs zaad, Is ons een burcht, een toeverlaat.

27 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

28 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

29 U.A.M. 114: 3 Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van Mijn Rijk zult gij gewagen, gaat dan heen, gaat wereldwijd, gaat, tot aan het eind der dagen – Ik ben met u, voor altijd!

30 Liturgie nieuwjaarsdag 1 januari Mededelingen SB. 9: 9,10 *Stil gebed *Votum en groet L.v.K. 293: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 7-15 Ps. 68: 1 Tekst: Ex. 3: 14-15 Preek Ps. 81: 8, 9 NB Collecte Dankgebed Ps. 46: 6 *Geloofsbelijdenis *U.A.M. 114: 3 *Zegen * Staande

31 As. zondag hoopt Ds. H. De Graaf in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt zijn Naam bekend!"

Verwante presentaties


Ads door Google