De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort uit Middelburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort uit Middelburg."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort uit Middelburg

2 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

3 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

4 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

5 Ps. 147: 1 en 6 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lief- lijk zijn, en harten treffen. De HEER wil ons in gunst aanschouwen; Hij wil Jeruzalem herbouwen; Vergâren en in vreê doenleven Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

6 Ps. 147: 1 en 6 De HEER betoont Zijn welbehagen Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, En door Zijn hand zich laten leiden; Die, hoe het ook moog' tegenlopen, Gestadig op Zijn goedheid hopen. O Salem, roem den HEER der heren; Wil Uwen God, o Sion, eren.

7 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

8 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

9 Ps. 27: 2 en 7 NB Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' Hem dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis zo lang ik leef! Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver is zijn licht, verlichtende de duisternis.

10 Ps. 27: 2 en 7 NB O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd.

11 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

12 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

13 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

14 Ps. 92: 7 en 8 ’t Rechtvaardig volk zal bloeien, Gelijk op Libanon, Bij ’t koest’ren van de zon, De palm en ceder groeien. Zij, die in ’t huis des HEEREN, In ’t voorhof zijn geplant, Zien door des Hoogsten hand Hun wasdom steeds vermeêren.

15 Ps. 92: 7 en 8 In hunne grijze dagen Blijft hunne vreugd gewis; Zij zullen, groen en fris, Gewenste vruchten dragen; Om met verheugde monden Te roemen ’t recht mijns Gods. In Hem, mijn vaste rots, Is ’t onrecht nooit gevonden.

16 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

17 Preek Hanna’s kerstfeest >>> Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39

18 Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Ik roem de grootheid van uw daden, ik meld aan iedereen uw recht, uw recht alleen. Gij weest mij reeds als kind uw paden; nog prijs ik U, ik zegen, o Heer, uw wond're wegen.

19 Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Maak m' in mijn grijsheid niet onmomdig. Verlaat mij niet te zeer, maar gun mij stem, o Heer, dat ik een nieuw geslacht verkondig uw grootheid en uw sterkte, al wat uw arm bewerkte.

20 Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen tot in de hemel hoog, zij blinkt voor ieders oog. Gij toont uw macht in gunstbewijzen, voor U moet alles wijken, - Heer, wie is uw gelijke!

21 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

22 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

23 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

24 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

25 LvK. 255: 1 en 3 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon!

26 LvK. 255: 1 en 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

27 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

28 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK. 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

29 LvK. 255: 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

30 Liturgie zondag 28 december Mededelingen Ps. 147: 1 en 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 27: 2 en 7 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 39 Ps. 92: 7 en 8 Preek Ps. 71: 9, 10 en 11 NB Collecte Dankgebed LvK 255: 1 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 255: 4 Zegen

31 D.V. 31 december 2014 19.30 uur en 1 januari 2015 10.00 uur zal ds. Weststrate voorgaan D.V. 4 januari 2015 10.00 uur dienst des Woords 17.00 uur ds. K. Groeneveld


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort uit Middelburg."

Verwante presentaties


Ads door Google