De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede gebedshouding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede gebedshouding."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede gebedshouding

2 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

3 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

4 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

5 Opw. 221: 1, 2 Prijst de Heer met blijde galmen, gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen, vrolijk wijden aan Zijn lof. 'k Zal zolang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. (2x)

6 Opw. 221: 1, 2 Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft; hij, die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't hachlijkst lot, vestigt op de Heer zijn God. (2x)

7 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

8 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

9 Opw. 221: 3 't Is de Heer, wiens alvermogen, 't groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig, uit de hoge, ziet, wie op Zijn bijstand wacht, en aan elk, die Hem, verbeidt, trouwe houdt in eeuwigheid. (2x)

10 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

11 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

12 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

13 Ps. 130: 1, 2 Uit diepten van ellenden Roep ik, met mond en hart, Tot U, die heil kunt zenden; O HEER, aanschouw mijn smart; Wil naar mijn smeekstem horen; Merk op mijn jammerklacht; Verleen mij gunstig' oren, Daar 'k in mijn druk versmacht.

14 Ps. 130: 1, 2 Zo Gij in 't recht wilt treden, O HEER, en gadeslaan Onz' ongerechtigheden, Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving Altijd bij U geweest; Dies wordt Gij, HEER, met beving, Recht kinderlijk gevreesd.

15 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

16 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

17 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Lukas 18: 9-14 >>> Ps. 138: 2, 3 NB De goede gebedshouding

18

19 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Lukas 18: 9-14 >>> Ps. 138: 2, 3 NB De goede gebedshouding

20 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

21 Ps. 138: 2, 3 NB Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven. Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U, o Here! Als Gij hun 't woord van uw verbond met eigen mond hebt willen leren.

22 Ps. 138: 2, 3 NB Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hem het oog die need'rig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen.

23 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

26 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

27 Ps. 145: 6 De HEER is recht in al Zijn weg en werk; Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

28 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

29 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

30 Lied 50: 3, 1 Leer mij belijden openbaar te zijn een arme tollenaar, niet roemende voor uw gericht, dat ik veel goeds heb uitgericht, opdat ik niet in zulk een waan moet ongeholpen van U gaan.

31 Lied 50: 3, 1 O grote God, o goede Heer, ik val voor uwe voeten neer, en roepe tot U nacht en dag, want zonder U ik niets vermag. Verhoor en geef mij mijn begeert' door die mij 't bidden heeft geleerd.

32 Liturgie biddag 11 maart Mededelingen Opw. 221: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Opw. 221: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Ps. 130: 1, 2 Tekst: Luk. 18: 9-14 Verkondiging Ps. 138: 2, 3 NB Collecte Dankgebed Ps. 145: 6 Geloofsbelijdenis Lied 50: 3, 1 Zegen

33 Zondag 15 maart a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De goede gebedshouding."

Verwante presentaties


Ads door Google