De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Een enclave van de eeuwigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Een enclave van de eeuwigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Een enclave van de eeuwigheid

2 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

3 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

4 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

5 Ps. 26: 8, 7 8 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel, In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning, De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht!

6 Ps. 26: 8, 7 7 Daar wordt Uw lof verbreid, O Oppermajesteit, Door mij, die U bemin en acht. Daar zal mijn stem U prijzen, Voor al de gunstbewijzen, Voor al de wondren Uwer macht.

7 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

8 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

9 LvK. 326: 1, 5 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

10 LvK. 326: 1, 5 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

11 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

12 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

13 LvK. 328: 1, 2 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

14 LvK. 328: 1, 2 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

15 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

16 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

17 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

18 Ps. 92: 1, 2 1 Laat ons den rustdag wijden Met psalmen tot Gods eer. ’t Is goed, o Opperheer, Dat w’ ons in U verblijden; ’t Zij d` ochtendstond, vol zoetheid, Ons stelt Uw gunst in `t licht, `t Zij ons de nacht bericht Van Uwe trouw en goedheid.

19 Ps. 92: 1, 2 2 ’t Voegt ons met blijde klanken, Door ’t voorbedachte lied, Hem, die het al gebiedt, Op harp en luit te danken. Gij hebt door Uw vermogen, O HEER, mijn hart verheugd, Ik zal, verrukt van vreugd, Uw grote daân verhogen.

20 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

21 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

22

23 Preek Schriftlezing: Exodus 31: 12-17 Johannes 20: 19-26 Tekst: HC. 38 Een enclave van de eeuwigheid >>> Opw. 462

24 Preek Schriftlezing: Exodus 31: 12-17 Johannes 20: 19-26 Tekst: HC. 38 Een enclave van de eeuwigheid 1)Heiligen >>> Opw. 462

25 Preek Schriftlezing: Exodus 31: 12-17 Johannes 20: 19-26 Tekst: HC. 38 Een enclave van de eeuwigheid 1)Heiligen 2)Rusten >>> Opw. 462

26 Preek Schriftlezing: Exodus 31: 12-17 Johannes 20: 19-26 Tekst: HC. 38 Een enclave van de eeuwigheid 1)Heiligen 2)Rusten 3)Vieren >>> Opw. 462

27 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

28 Opw. 462: 1, 2, 3 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Ja ik verkies nu om bij U te zijn, en om naar U te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

29 Opw. 462: 1, 2, 3 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding, in Geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

30 Opw. 462: 1, 2, 3 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt. En ik kom tot rust bij U.

31 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

32 Collecte 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen Vandaag bestemd voor:

33 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

34 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

35 Ps. 48: 3a – 4b NB Wij loven, Heer, U in uw huis, ons hart is in uw liefde thuis. Gij die uw naam ons openbaarde, uw lof is tot het eind der aarde. Recht is in uw hand, o Heer, Sion jubelt U ter eer. ja, gij zult uw kind'ren leren; deze god is onze Here; nimmer zal Hij van ons scheiden, tot de dood blijft hij ons leiden.

36 Liturgie zondag 26 april Mededelingen Ps. 26: 8, 7 Stil gebed Votum en groet LvK. 326: 1, 5 Lezing van Gods Wet LvK. 328: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Ex. 31: 12-17 Joh. 20: 19-26 Ps. 92: 1, 2 Tekst: HC. 38 Preek Opw. 462 Collecte Dankgebed Ps. 48: 3a – 4b NB Zegen

37 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan in de welkomsdienst Aanvang 16.00 uur Sing-in vanaf 15.40 uur


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Een enclave van de eeuwigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google