De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Discipelschap: Jezus volgen!

2 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

3 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

4 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

5 Ps. 143: 8, 10 Laat mij Uw dierb're goedheid prijzen,
Wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen; 'k Betrouw op U in mijn ellend'; Wil mij het ware heilspoor wijzen; Mijn ziel heeft zich tot U gewend.

6 Ps. 143: 8, 10 Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land.

7 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

8 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

9 Ps. 25: 2, 6 NB Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

10 Ps. 25: 2, 6 NB Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

11 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

12 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

13 Ps. 119: 88, 17 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen; Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

14 Ps. 119: 88, 17 Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

15 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

16 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

17 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

18 Lied 47: 2, 3 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam: 'k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen, Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

19 Lied 47: 2, 3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

20 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

21 Discipelschap: Jezus volgen!
Verkondiging Discipelschap: Jezus volgen! Schriftlezing en tekst: Johannes 1: Marcus 2: >>> Lied 442: 1, 2, 3

22

23

24

25

26

27 Discipelschap: Jezus volgen!
Verkondiging Discipelschap: Jezus volgen! Schriftlezing en tekst: Johannes 1: Marcus 2: >>> Lied 442: 1, 2, 3

28

29

30

31

32 Discipelschap: Jezus volgen!
Verkondiging Discipelschap: Jezus volgen! Schriftlezing en tekst: Johannes 1: Marcus 2: >>> Lied 442: 1, 2, 3

33 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

34 Lied 442: 1, 2, 3 Jezus, ga ons voor deze wereld door,
en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

35 Lied 442: 1, 2, 3 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

36 Lied 442: 1, 2, 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

37 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

38 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

39 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

40 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

41 JdH 133: 1, 4 Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

42 JdH 133: 1, 4 Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov'! Wat Hij zegt, moet gedaan, waar Hij zendt, moet gij gaan, geen bezwaren; vertrouw en geloof. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

43 Liturgie zondag 7 september
Mededelingen Ps. 143: 8, 10 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Lezing van de wet Ps. 119: 88, 17 Gebed Schriftlezing: Johannes 1: Marcus 2: Lied 47: 2, 3 Verkondiging Lied 442: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed JdH 133: 1, 4 Zegen

44 Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan
ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google