De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Je wordt geroepen door God!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Je wordt geroepen door God!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Je wordt geroepen door God!

2 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

3 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

4 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

5 Lied 434: 1, 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

6 Lied 434: 1, 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

7 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

8 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

9 Ps. 92: 1, 2 NB Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied waardig. Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

10 Ps. 92: 1, 2 NB Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

11 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

12 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

13 Ps. 32: 4 Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar ‘t recht doen hand’len, en wijzen u den weg, dien gij zult wand’len. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

14 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

15 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

16

17

18

19

20

21

22

23 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

24 Ps. 79: 5 NB O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waat’ren en in groene weiden. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

25 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

26 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

27 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Tekst: Genesis 12: 1-3 >>> Lied 293: 1, 3, 4 Je wordt geroepen door God!

28 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Tekst: Genesis 12: 1-3 >>> Lied 293: 1, 3, 4 Je wordt geroepen door God! 1)Gods begin 2)Gods bevel 3)Gods belofte

29 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

30 Lied 293: 1, 3, 4 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

31 Lied 293: 1, 3, 4 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

32 Lied 293: 1, 3, 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

33 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

34 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

35 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

36 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

37 Ps. 134: 3 Dat ‘s HEREN zegen op u daal’, zijn gunst uit Sion u bestraal’, Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer: looft, looft dan aller heren HEER!

38 Liturgie zondag 19 oktober Mededelingen Lied 434: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 92: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 32: 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 5 Lukas 14: 25-27 Ps. 79: 5 NB Tekst: Gen. 12: 1-3 Verkondiging Lied 293: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 134: 3 Zegen

39 Aanvangstijd middagdienst 17:00 uur Ds. A. Hakvoort Zondag 26 oktober a.s. 10:00 uur Dienst des Woords 17:00 uur Ds. K. Groeneveld


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Je wordt geroepen door God!"

Verwante presentaties


Ads door Google