De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

3 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

4 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

5 Ps. 97: 6 en 7 Beminnaars van den HEER, Verbreiders van Zijn eer, Hoopt steeds op Zijn genade, En haat altoos het kwade. Hij, die in tegenspoed Zijn gunstgenoten hoedt, Verleent hun onderstand, En redt z’ uit ’s bozen hand, Die op hun onschuld woedt.

6 Ps. 97: 6 en 7 Gods vriend’lijk aangezicht Heeft vrolijkheid en licht Voor all’ oprechte harten Ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot; Verblijdt u steeds in God; Roemt, roemt Zijn heiligheid; Zo word’ Zijn lof verbreid. Voor al dit heilgenot.

7 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

8 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

9 Ps. 19: 4 Des HEEREN wet nochtans, Verspreidt volmaakter glans, Dewijl zij 't hart bekeert, 't Is Gods getuigenis, Dat eeuwig zeker is, En slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, Vertoont ons 't heiligst recht, En kan geen kwaad gedogen. Zijn wil, die 't hart verheugt, Eist zuiverheid en deugd; Verlicht de duistre ogen.

10 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

11 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

12 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

13 Schriftberijming 23: 4 Voorts, broeders, al wat waardig, wat waar en zuiver is, beminnelijk, rechtvaardig, al wat welluidend is ‑ en al wat u geleerd is, doe dat en leef daarbij: en God, de God des vredes, zal altijd met u zijn.

14 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

15 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

16 LvK. 462: 4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

17 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

18 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

19 Preek Bekering: daar word je een ander mens van >>> Ps. 30: 1 en 5 NB Schriftlezing: Ef. 2: 1-10 en 4: 17-32 Kol. 3: 1-12 Tekst: Zondag 33

20 Preek Bekering: daar word je een ander mens van 1. Hoe het was 2. Wat er veranderd is 3. Wat veranderen moet >>> Ps. 30: 1 en 5 NB Schriftlezing: Ef. 2: 1-10 en 4: 17-32 Kol. 3: 1-12 Tekst: Zondag 33

21 Ps. 30: 1 en 5 NB Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! Mijn God, om hulp riep ik U aan, en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! Het donker doodsrijk met zijn dreiging werd tot een schaduw die voorbijging.

22 Ps. 30: 1 en 5 NB Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei! Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, uw vreugdekleed deed Gij mij aan, dat ik zou zingen tot uw ere in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

23 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

26 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

27 Ps. 86: 4 NB Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

28 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

29 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

30 LvK. 449: 3, 4 en 5 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

31 LvK. 449: 3, 4 en 5 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

32 LvK. 449: 3, 4 en 5 God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken.

33 Liturgie zondag 11 januari Mededelingen Ps. 97: 6 en 7 Stil gebed Votum en groet Ps. 19: 4 Gebeden Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 en Efeze 4: 17-32 SB. 23: 4 Schriftlezing Kol. 3: 1-12 LvK. 462: 4 Catechismus zondag 33 Preek Ps. 30: 1 en 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 4 NB Geloofsbelijdenis LvK. 449: 3, 4 en 5 Zegen

34 D.V. zondag 18 januari a.s. 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur ds. J.G. Schenau


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google