De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Babylon = Titanic.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Babylon = Titanic."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Babylon = Titanic II

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar oud. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen Volgende week zondag D.V. 26 juli a.s. hoopt Ds. Weststrate de morgendienst en Ds. P. J. Trimp (GKv) de middagdienst te leiden. Volgende week zijn de collectes voor de kerk en de kassen van het landelijk kerkverband. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor rente, aflossing en onderhoud gebouwen.

4 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

7 Ps. 108: 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

8 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

9 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

10 Ps. 108: 2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem'len uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

11 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

13 Ps. 19: 4 NB Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d' allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.

14 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

17 SB. 35 Halleluja! Looft God de Heer! Van Hem is heil en macht en eer. Aanbidt Hem, al zijn knechten, daar Hij de hoer geoordeeld heeft die heel de aard verdorven heeft, en zó het pleit beslechtte: want de Heere heeft gewroken het vergoten bloed der zijnen. Zingt voor Hem, groten en kleinen!

18 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

20

21

22 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 18 >>> L.v.K. 267: 3, 4 Babylon = Titanic II

23 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 18 >>> L.v.K. 267: 3, 4 Babylon = Titanic II 1) Blijven of weggaan 2) Huilen of lachen 3) Hemel of hel

24 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

25 SB. 37: 2, 3, 4 En uit de hemel zag ik nederdalen de heil’ge stad, een nieuw Jeruzalem, getooid zoals een bruid, versierd voor Hem wiens gramschap brandde in zeven gouden schalen

26 SB. 37: 2, 3, 4 Een luide stem deed van de troon zich horen: De tent van God daalt tot de mensen neer en Hij zal bij hen wonen immermeer; zij zijn het volk dat Hem mag toebehoren.

27 SB. 37: 2, 3, 4 De Heere zelf zal al hun tranen drogen: dood, rouw en moeite hebben afgedaan; de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Zij zullen zingende het Lam verhogen.

28 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

30 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande

32 L.v.K. 428: 3, 1 Wat gij ook aan schatten, wereld, moogt bevatten, Jezus is mijn lust. Ach, wat zou ik wensen eer en hoop der mensen, elders is mijn rust. Smaad en nood en kruis en dood zal mij, wat ik ook moet lijden, niet van Jezus scheiden.

33 L.v.K. 428: 3, 1 Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide, waar het vrede vindt, 't hart dat in verlangen naar U is bevangen, dat U zo bemint. Lam, o kom, mijn Bruidegom. Buiten U is niets op aarde zo beminnenswaardig.

34 Liturgie zondag 19 juli Mededelingen Ps. 108: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 2 Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 18 SB. 35 Tekst: Openbaring 18 Verkondiging SB. 37: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *L.v.K. 428: 3, 1 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Babylon = Titanic."

Verwante presentaties


Ads door Google