De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-10-2009 Getuigen zijn. Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-10-2009 Getuigen zijn. Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn."— Transcript van de presentatie:

1 30-10-2009 Getuigen zijn

2

3 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken En met gezang mijn God genaken. 30-10-2009 Getuigen zijn

4 Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heemlen uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 30-10-2009 Getuigen zijn

5

6 1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 30-10-2009 Getuigen zijn

7

8  Ik zeg er iets van als iemand vloekt.  Ik bid altijd en overal voor mijn eten  Ik neem gerust iemand mee naar de kerk die dat niet gewend is.  Polsbandjes dragen met een christelijke tekst is onzin  Vertellen wat God in jou leven heeft gedaan.  Boodschappen doen voor de buren.  Niet mee doen met roddelen. 30-10-2009 Getuigen zijn

9

10 Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen; als wij samen U aanbidden dan maakt U ons één. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent. 30-10-2009 Getuigen zijn

11 Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. 30-10-2009 Getuigen zijn

12 Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht. Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe, dat zij horen hoe U liefdevol hun namen roept. 30-10-2009 Getuigen zijn

13 Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien...(4x) Wij aanbidden U... (4x) 30-10-2009 Getuigen zijn

14

15


Download ppt "30-10-2009 Getuigen zijn. Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google