De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ga je mee schatgraven?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ga je mee schatgraven?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ga je mee schatgraven?

2 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

3 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

4 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

5 Psalm 71: 10, 11 10 Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, Mijn mond vindt tot Uw lof Gedurig ruimer stof. En zal Uw recht en heil ontvouwen; Schoon ik de reeks dier schatten Kan tellen noch bevatten.

6 Psalm 71: 10, 11 11 Ik zal blijmoedig henen treden In ’s HEEREN mogendheid. Mijn hart is uitgebreid, O HEER, om Uw gerechtigheden, Ja die alleen, te prijzen, Op aangename wijzen.

7 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

8 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

9 Psalm 119: 13 NB 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

10 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

11 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

12 Psalm 19: 4 NB Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d' allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning.

13 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

14 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

15 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

16 Het Koninkrijk van God 1, 2, 3 Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt? 't Lijkt op een schat in de grond. Eenmaal had een man die schat ontdekt; hij was zo blij dat hij hem vond. En weet je wat hij deed toen hij ging naar huis? Verkocht hij alles wat hij had. Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan en hij kocht die schat

17 Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt? 't Lijkt op een parel zo duur. Eenmaal had een koopman hem ontdekt, en toen begon zijn avontuur. Want weet je wat hij deed toen hij ging naar huis? Heeft hij alles wat hij had verkocht. Ja, alles gaf hij weg voor die parel zo duur; die hij had gezocht! Het Koninkrijk van God 1, 2, 3

18 Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt? 't Lijkt op een mosterd zaad. 't Is 'n zaadje dat je bijna niet kunt zien 't allerkleinste wat bestaat. Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond, wordt 't haast wel zo groot als een eik, met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen. Zo is het koninkrijk! Het Koninkrijk van God 1, 2, 3

19 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

20 Preek Schriftlezing: Matt. 13: 31-33 Matt. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 Tekst: Matt. 13: 44-46 Ga je mee schatgraven? >>> L.v.K. 428: 1, 3, 4

21 Preek Schriftlezing: Matt. 13: 31-33 Matt. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 Tekst: Matt. 13: 44-46 Ga je mee schatgraven? 1Verborgen schat 2Gevonden schat 3Gekochte schat >>> L.v.K. 428: 1, 3, 4

22 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

23 LvK. 428: 1, 2, 4 1 Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide, waar het vrede vindt, 't hart dat in verlangen naar U is bevangen, dat U zo bemint. Lam, o kom, mijn Bruidegom. Buiten U is niets op aarde zo beminnenswaardig.

24 LvK. 428: 1, 2, 4 2 Als Gij mij wilt hoeden, ben ik voor het woeden van de vijand vrij. Laat de satan tieren en zijn zege vieren, Jezus staat mij bij. Lijkt het wel of dood en hel over mij schijnt los te breken, Jezus is mijn vrede.

25 LvK. 428: 1, 2, 4 4 Wat zou ik nog treuren, als de Heer der vreugde, Jezus binnenschrijdt! Zij die God beminnen zullen vreugde winnen ook uit bitterheid. Of mij 't kwaad naar 't leven staat, toch zijt Gij ook in mijn lijden, Jezus, mijn verblijden.

26 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

27 Collecte 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen Vandaag bestemd voor:

28 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

29 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

30 L.v.K. 50: 7 7 Geef dat in mij 't gelove klein vermeerder als een mosterdgrein. Geef dat ik vind, dan word ik rijk, de parel van uw koninkrijk, de schat die in de akker ligt, de rechte zoekers toegericht.

31 Liturgie zondag 8 februari Mededelingen Ps. 71: 10, 11 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 NB Lezing van Gods Wet Ps. 19: 4 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs. 13: 31-33 Mattheüs. 13: 44-46 Fillip. 3: 7-14 OpT. 289 Tekst: Matt. 13: 44-46 Preek L.v.K. 428: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed L.v.K. 50: 7 Zegen

32 Vanmiddag hoopt Ds. W.J.A. Ester voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Ga je mee schatgraven?"

Verwante presentaties


Ads door Google