De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik zie, ik zie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik zie, ik zie,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Babylon en het beest

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed Na de Votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 6 jaar oud. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen Straks begint de Weeldienst om 11.30 uur Volgende week begint de middagdienst om 19.00 uur

4 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

7 L.v.K. 296: 1, 3 1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

8 L.v.K. 296: 1, 3 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

9 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

11 Ps. 73: 4, 1 NB 4 't Volk weet niet waar het schuilen moet, men eet zijn vlees, men drinkt zijn bloed, het schijnt alsof het is vergeten. Zij zeggen: Hoe zou God het weten? De Allerhoogste ziet het niet! Zo groeit hun waan, die niets ontziet. Zij leven vrolijk zonder God, voor hun bezit, hun dwaas genot.

12 Ps. 73: 4, 1 NB 1 Ja, God is goed voor Israël, is waarlijk goed, ik weet het wel, voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. Maar ik was bijna uitgegleden. Mijn afgunst groeide met de dag, daar ik der bozen voorspoed zag, hoe moeiteloos hun leven is, zo zonder kwelling en gemis.

13 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

15 Ps. 73: 13 13 Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

16 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

19 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB 1 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wond'ren van uw hand.

20 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB 3 Allen die hoogmoedig zijt, en onrecht pleegt, toomt u in. Gij die goddeloos van zin heft de hoorn der ijdelheid, spreekt niet met zo hoge hals, al uw praal is voos en vals.

21 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB 4 Of gij oost- of westwaarts ziet, om hulp zoekt in de woestijn, alle grootheid is slechts schijn; God is Rechter die gebiedt. Hij verhoogt en Hij slaat neer naar zijn recht, Hij is de Heer.

22 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB 2 "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht, wankelt recht en zekerheid, Ik bewaar het wereldrond, op mijn trouw is het gegrond".

23 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

25 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 17 >>> L.v.K. 267: 3, 4 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Babylon en het beest

26 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 17 >>> L.v.K. 267: 3, 4 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Babylon en het beest 1)Doorzien wat er speelt

27 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 17 >>> L.v.K. 267: 3, 4 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: Babylon en het beest 1)Doorzien wat er speelt 2)Voorzien hoe het afloopt

28 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

29 L.v.K. 267: 3, 4 Dank, aanbidding, prijs en ere, wordt U, die op de troon zit, Here, door uw verlosten toegebracht! Zaal'gen, die hebt overwonnen brengt roem en lof de Nooitbegonnen' en aan het Lam, voor ons geslacht! Hij overwon het graf, wist onze trane af, halleluja! Hij ging ons voor de heem'len door: Hij voert ons mede in zijn spoor.

30 L.v.K. 267: 3, 4 Aarde, wijkt uw schoon en luister, verkeert gij, zon en maan in duister, dan blijft Gods heerlijkheid de zon! Eeuwig heil voor de geslachten, waarop zij hier verlangend wachten, ontspringt uit U, o Levensbron! De wereld gaat voorbij, vast staat uw heerschappij, halleluja! Getrouwe Heer, vertoef niet meer, kom Jezus, ja kom haastig Heer.

31 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

33 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

35 ELB. 245: 1 Glorie aan God, Glorie aan God. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

36 ELB. 245: 1 Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

37 Liturgie zondag 28 juni Mededelingen L.v.K. 296: 1, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 4, 1 NB Wet: 1 Tim 6: 2b-12 Ps. 73: 13 Gebed Schriftlezing: Openbaring 17 Ps. 75: 1, 3, 4, 2 NB Tekst: Openbaring 17 Verkondiging L.v.K. 267: 3, 4 Collecte Dankgebed *ELB. 245: 1 *Zegen * Staande

38 Volgende week zondag hoopt Ds. J.G. Schenau in de morgendienst en Ds. A. Hakvoort ‘s avonds om 19.00 uur voor te gaan De Weeldienst begint straks om: 11.30u


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik zie, ik zie,"

Verwante presentaties


Ads door Google