De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. P.J. Trimp Thema : Leven onder een open hemel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. P.J. Trimp Thema : Leven onder een open hemel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. P.J. Trimp Thema : Leven onder een open hemel

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar oud. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 2 augustus a.s. hoopt ds. J. van Mulligen uit Lelystad in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

7 Lied 319: 1, 2, 3 Looft God, die zegent al wat leeft, der heem'len Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

8 Lied 319: 1, 2, 3 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart. Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.

9 Lied 319: 1, 2, 3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd, dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid.

10 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

12 Ps. 33: 7, 8 NB Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

13 Ps. 33: 7, 8 NB Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

14 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

17 Ps. 147 : 6, 10 De HEER betoont Zijn welbehagen Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, En door Zijn hand zich laten leiden; Die, hoe het ook moog' tegenlopen, Gestadig op Zijn goedheid hopen. O Salem, roem den HEER der heren; Wil Uwen God, o Sion, eren.

18 Ps. 147 : 6, 10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, Deed Isrel op Zijn woorden letten; Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len, Zo wou Hij met geen volken hand'len; Die moesten Zijn getuigenissen En Zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

19 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

22 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Tekst: Genesis 28 : 16, 17 >>> Ps. 146 : 3, 4, 8 Leven onder een open hemel

23 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

24 Ps. 146 : 3, 4, 8 Zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot, Vestigt op den HEER, zijn God.

25 Ps. 146 : 3, 4, 8 't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

26 Ps. 146 : 3, 4, 8 't Is de HEER van alle heren, Sions God, geducht in macht, Die voor eeuwig zal regeren Van geslachte tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer! Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

27 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

28 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

32 Lied 21: 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja!

33 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande

35 Lied 21: 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja!

36 Liturgie zondag 26 juli Mededelingen Lied 319: 1, 2, 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22 Ps. 147 : 6, 10 Kindernevendienst Tekst: Gen. 28 : 16,17 Verkondiging Ps. 146 : 3, 4, 8 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Lied 21: 3 *Geloofsbelijdenis *Lied 21: 7 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. P.J. Trimp Thema : Leven onder een open hemel."

Verwante presentaties


Ads door Google