De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J.G. Schenau De driekleur van het ware christen-zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J.G. Schenau De driekleur van het ware christen-zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J.G. Schenau De driekleur van het ware christen-zijn

2 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

3 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

4 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

5 Lied 210: 1, 3, 4 Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in een bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wondren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.

6 Lied 210: 1, 3, 4 Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen; bloemen en vogels, alles roemt Hem als in den beginne. Keerde de Heer der schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen.

7 Lied 210: 1, 3, 4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit, de schoot van 't graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid, werp af uw boze dromen. Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan naar een bestaan volkomen

8 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

9 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

10 Ps. 33: 7, 8 NB Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

11 Ps. 33: 7, 8 NB Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

12 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

13 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

14 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

15 Sb. 27: 1, 2, 4 Bezingt Gods lof als nooit tevoren, gij die naar Zijn barmhartigheid in Christus wederomgeboren ten leven uitverkoren zijt - die hoop steekt onze vreugde aan: de Heer is waarlijk opgestaan!

16 Sb. 27: 1, 2, 4 Gij zult de erfenis verkrijgen die in de hemel wordt bewaard - als God verbreekt het grote zwijgen, wordt eindelijk geopenbaard wat onaantastbaar weggelegd ons door God Zelf is toegezegd.

17 Sb. 27: 1, 2, 4 Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde, gij die Hem ongezien bemint, Hem op Zijn woord alleen vertrouwde - weest blij, verheugt u als een kind, het grote einddoel is in zicht: uw heil komt stralend aan het licht!

18 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

19 Verkondiging Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Tekst: 1 Petrus 1: 8, 9 >>> Ps.68: 10, 2 De driekleur van het ware christen-zijn

20 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

21 Ps. 68: 10, 2 Geloofd zij God, met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons ’t eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naad’ren van den dood, Volkomen uitkomst geven.

22 Ps. 68: 10, 2 Maar ’t vrome volk, in U verheugd, Zal huppelen van zielevreugd, Daar zij hun wens verkrijgen; Hun blijdschap zal dan, onbepaald, Door ’t licht, dat van Zijn aanschijn straalt, Ten hoogsten toppunt stijgen. Heft Gode blijde psalmen aan; Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; Laat al wat leeft Hem eren; Bereidt den weg, in Hem verblijd, Die door de vlakke velden rijdt; Zijn naam is HEER der heren.

23 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

26 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

27 Ps. 66: 3 NB Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wank'len heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

28 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

29 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

30 ELB 357: 1, 5 Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugde, bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht bij U alleen.

31 ELB 357: 1, 5 Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van onsterflijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn.

32 Liturgie zondag 19 april Mededelingen Lied 210: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 9 Sb. 27: 1, 2, 4 Verkondiging Ps. 68: 10, 2 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3 NB Geloofsbelijdenis ELB 357: 1, 5 Zegen

33 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J.G. Schenau De driekleur van het ware christen-zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google