De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is De heer E. Nieuwdorp (ouderling)

2 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

3 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

4 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

5 Lied 293:1, 2, 3, 4 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

6 Lied 293:1, 2, 3, 4 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

7 Lied 293:1, 2, 3, 4 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

8 Lied 293:1, 2, 3, 4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

9 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

10 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

11 Psalm 130:1, 2 NB Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

12 Psalm 130:1, 2 NB Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

13 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

14 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

15 Psalm 130:3, 4 NB Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

16 Psalm 130:3, 4 NB Gij al Gods bondgenoten,
ziet naar zijn toekomst uit! De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

17 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

18 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

19 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

20 Psalm 88:7 NB Maar ik, mijn God, ik roep U aan.
Mijn bede zoekt U ied’re morgen. Waarom houdt Gij U, Heer, verborgen en stoot Gij mij bij U vandaan? Van jongsaf metterdood geslagen moet ik gekweld uw gramschap dragen.

21 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

22 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

23 Als God zich verborgen houdt
Prediking Als God zich verborgen houdt Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Tekst: Jesaja 45:15 >>> Ps. 27:5,7

24 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

25 Psalm 27:5, 7 Mijn hart zegt mij, o HEER ,van uwentwegen:
“Zoek door gebeên met ernst mijn aangezicht!” Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen alleen bij U, o bron van troost en licht! Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER, ik ben uw knecht, zie niet in toorne neer! Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

26 Psalm 27:5, 7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

27 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Diaconie
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

30 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

31 Lied 75:7, 8 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt, zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

32 Lied 75:7, 8 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

33 Liturgie Zondag 12 oktober
Mededelingen Lied 293:1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 130:1, 2 NB Lezing van Gods wet Ps. 130:3, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Jesaja 45:9 - 25 Ps. 88:7 NB Tekst: Jesaja 45:15 Prediking Ps. 27:5, 7 Collecte Dankgebed Lied 75:7, 8 Zegen

34 Aanvangstijd middagdienst
16.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 19 oktober a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google