De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Oud en nieuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Oud en nieuw."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Oud en nieuw

2 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

3 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

4 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

5 Lied 1: 1, 3, 4 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

6 Lied 1: 1, 3, 4 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

7 Lied 1: 1, 3, 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

8 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

9 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

10 Ps. 104: 8, 17 God geeft den wijn, tot vreugd voor 't hart bereid, En d' olie, die een glans op 't aanschijn spreidt, En 't lief'lijk brood, dat onze kracht moet voeden; Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. 't Is God alleen, die door Zijn sterke hand Den Libanon met cederen beplant, 't Geboomte voedt, en kracht schenkt, onder 't kweken, Aan 't lomm'rig woud, aan schaduwrijke streken.

11 Ps. 104: 8, 17 Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied; Ik zal mijn God met lofgezangen eren, Terwijl ik nog op aarde mag verkeren. Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan, En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan; Ik zal mij in den God mijns heils verblijden, En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden.

12 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

13 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

14 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

15 Ps. 22: 11 NB Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing: laat mij vergelden al wat ik ontving. Laat mij U loven in de grote kring van die U vrezen! Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn.

16 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

17 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

18 Verkondiging Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Tekst: Lukas 5: 33-39 >>> Ps. 102: 12, 13 NB Oud en nieuw

19 Verkondiging Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Tekst: Lukas 5: 33-39 >>> Ps. 102: 12, 13 NB Oud en nieuw 1) Conversatie leidt tot confrontatie 2) Combinatie leidt tot complicatie 3) Connotatie leidt tot concentratie

20 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

21 Ps. 102: 12, 13 NB In de aanvang van de tijden hebt Gij aard' en hemel beide opgeroepen door uw woord. Zij vergaan, maar Gij leeft voort. Al uw werken lijden schade, Gij verwisselt z' als gewaden, Gij, de Koning der getijden, legt ze achteloos ter zijde.

22 Ps. 102: 12, 13 NB Gij, dezelfde, gist'ren, heden, zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. Zo zult Gij uw trouw betonen, ja, uw volk zal veilig wonen. En de komende geslachten zal altoos uw vrede wachten.

23 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

26 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

27 Ps. 45: 5, 7 Men ziet u blij, in statelijke reien, Door docht'ren zelfs van koningen geleien; De koningin staat aan uw rechterhand In 't fijnste goud van Ofirs mijnrijk land. O Dochter, hoor, en zie, en neig uw oren; Verlaat, vergeet, wat ooit u kon bekoren, Uws vaders huis, uw volk, en wat voorheen U dierbaar en beminnenswaardig scheen.

28 Ps. 45: 5, 7 Straks leidt men haar in statie, uit haar woning, In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning; Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet, Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen, Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof, Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.

29 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

30 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

31 Lied 293: 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

32 Liturgie Nieuwjaarsmorgen Mededelingen Lied 1: 1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 104: 8, 17 Gebed Schriftlezing: Lukas 5: 27-39 Ps. 22: 11 NB Tekst: Luk. 5: 33-39 Verkondiging Ps. 102: 12, 13 NB Collecte Dankgebed Ps. 45: 5, 7 Geloofsbelijdenis Lied 293: 1 Zegen

33 Aanstaande zondag is de morgendienst een leesdienst en hoopt ds. Groeneveld ‘s avonds om 19:00 uur voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Oud en nieuw."

Verwante presentaties


Ads door Google