De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde

2 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

3 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

4 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 22 november, avondmaalszondag, hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

5 Collecte volgende week De avondmaalscollecte van volgende week is bestemd voor: 1.Beurzen voor kansarme kinderen in Venda, Zuid-Afrika 2.Christelijk onderwijs in de Sub-karpaten, Oekraïne

6 ZAF 070 Zuid-Afrika Beurzen kansarme kinderen ZAF 070

7 Staatsscholen Zuid-Afrika kent twee verschillende scholen. De staatsscholen staan bekend om hun slechte onderwijs en lage moraal van de onderwijzers.

8 ZAF 070 Privéscholen Daarom zijn er ook privéscholen opgericht. Zij leveren goede resultaten, maar krijgen weinig subsidie.

9 ZAF 070 Beurzen Daarom is er een fonds opgericht voor de armste kinderen. Zij kunnen een beurs aanvragen bij het bestuur van 3 christelijke scholen: de APCE.

10 ZAF 070 Privéscholen Voor de beurzen voor de armste kinderen (voor boeken, schooluni- form en zo nodig busgeld) is onze steun nodig. Helpt u, help jij mee?

11 OEK 080 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

12 Naar een goede en christelijke school gaan. Een school die net als andere scholen subsidie van de overheid ontvangt. Vanzelfsprekend? OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

13 Niet in de Sub-karpaten, in het noordwesten van Oekraïne. Hier leven veel Hongaars sprekenden. Een minderheid die het moeilijk heeft. OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

14 Door verbetering van onderwijs! De jeugd heeft de toekomst. De Hongarus Reformatorus Kerk wilde de vicieuze cirkel doorbreken, licht brengen in het donker! OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

15 De financiering is een probleem. Daar willen wij bij helpen, totdat de scholen het zelf kunnen. Helpt u, help jij mee deze jongeren een toekomst te bieden? OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

16 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

18 Ps. 25: 4, 6 4 's HEEREN goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal Hij door Onderwijzing hen, die dwalen, Brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed In het effen recht des HEEREN. Wie Hem needrig valt te voet, Zal van Hem zijn wegen leren.

19 Ps. 25: 4, 6 6 Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen, Leren, hoe hij wandlen moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aardrijk erven.

20 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

22 Ps. 131: 1, 3, 4 1 Mijn hart verheft zich niet, o HEER! Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, Ik wandel niet in 't geen te groot, Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.

23 Ps. 131: 1, 3, 4 3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt, En 't morrend ongenoegen wraakt, Is in mij als een kind gespeend, En heeft zich met Uw wil vereend.

24 Ps. 131: 1, 3, 4 4 Dat Isrel op den HEER vertrouw'; Zijn hoop op Gods ontferming bouw', En stil berust' in Zijn beleid, Van nu tot in all' eeuwigheid.

25 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

26 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

28 L.v.K. 9: 1, 9, 10 1 Mijn hart verheugt zich zeer en roemt in God, de Heer. Hij doet mij 't hoofd opsteken. Hij heeft mijn eer gered Ik kan vrijmoedig met al wie mij hoonde spreken.

29 L.v.K. 9: 1, 9, 10 9 De Here God regeert. Zijn goede trouw fundeert een rijk voor al de zijnen. Zij zijn gerust en stil. Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen.

30 L.v.K. 9: 1, 9, 10 10 Des Heren woord beslist der volken oude twist. De laatsten worden eersten. Mijn hart verheugt zich zeer, en roemt in God, de Heer. Zijn vredevorst zal heersen.

31 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

33 Preek Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 >>> E.L.B 88: 1 t/m 6

34 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

35 Evangelische Liedbundel 88: 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Wij zingen, Vader, U ter eer, van Christus Jezus, onze Heer. Hij werd een dienstknecht, arm als wij: dat zijn gezindheid in ons zij. 2 Hij heeft wat Hij bij U bezat niet boven alles liefgehad, maar zich van majesteit ontdaan: Hij deed het kleed van slaven aan.

36 Evangelische Liedbundel 88: 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 Hij werd een mens, in needrigheid, en, levend uit gehoorzaamheid, heeft Hij aan U zich toevertrouwd: tot in de hof, tot aan het hout. 4 Daarom heeft God zijn knecht die leed met alle macht en eer bekleed: zijn hoge naam, die Heere luidt, gaat boven alle namen uit.

37 Evangelische Liedbundel 88: 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 Dat God zijn offer heeft aanvaard wordt in het einde openbaar, als elke tong van Hem getuigt en elke knie voor Hem zich buigt, 6 als alle vlees de Vader roemt en Jezus Christus Heere noemt. Leer ons de weg die Christus ging: de weg van zelfverloochening.

38 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

39 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

40 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

41 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

42 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

43 Ps. 51: 5 NB 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

44 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

45 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

46 Ps. 143: 10 10 Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land.

47 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 25: 4, 6 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 131: 1, 3, 4 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 1 Petrus 3: 1 - 8 L.v.K. 9: 1, 9, 10 Kindernevendienst Verkondiging E.L.B 88: 1 t/m 6 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 51: 5 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 143: 10 *Zegen * Staande

48 Volgende week zondag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde."

Verwante presentaties


Ads door Google