De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.W.J. van der Toorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.W.J. van der Toorn."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.W.J. van der Toorn

2 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

3 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

4 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

5 Lied 107:1, 4 Wie zich hovaardig heffen, die zal God wederstaan, maar wie zachtmoedig leven, ziet Hij genadig aan. Daarom, houdt u gereed, voegt u gewillig samen, elkander onderdanig, ootmoedigheid uw kleed.

6 Lied 107:1, 4 De God aller genade die u geroepen heeft, die zal u wel bewaren, zo waar Hij eeuwig leeft. Lijdt nog een kleine tijd, God zal u niet begeven, Hij staaft en sterkt uw leven, en geeft u zekerheid.

7 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

8 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

9 Psalm 128:1, 2, 3 NB Welzalig is een ieder, die God van harte vreest en Hem als zijn gebieder gehoorzaamt allermeest. Verheug u, gij zult etende arbeid uwer hand. Gelukkig zult gij heten, u deert geen tegenstand.

10 Psalm 128:1, 2, 3 NB Voorwaar uw vrouw zal bloeien, een rijpe wingerdrank, uw kind’ren zullen groeien, den Heer tot eer en dank, als stekken van olijven, die om uw tafel staan. Ja, gij zult aan den lijve Gods zegen ondergaan.

11 Psalm 128:1, 2, 3 NB Het goede zult g’ aanschouwen van Gods verkoren stad, en wat Hij in zijn trouwe u nog beschoren had; uw toekomst onbestreden, heil voor uw nageslacht, ja, algemene vrede aan Israël toegedacht.

12 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

13 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

14 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

15 Psalm 133:1, 2 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen van ‘t zelfde huis als broeders samen wonen, daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd. ‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd, de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt.

16 Psalm 133:1, 2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als d’ olie, die van Arons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt. Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit.

17 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

18 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

19 Prediking Heilige vrouwen en wijze mannen >>> Ps. 133:3 Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 - 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Tekst: 1Petrus 3:1 - 7

20 Prediking Heilige vrouwen en wijze mannen 1. Veranderd leven 2. Veranderd karakter 3. Veranderd handelen >>> Ps. 133:3 Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Tekst: 1Petrus 3:1 - 7

21 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

22 Psalm 133:3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en ‘t leven tot in eeuwigheid.

23 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

26 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

27 Psalm 86:4 NB Leer mij naar uw wil te hand’len, laat mij in uw waarheid wand’len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen ‘t ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

28 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

29 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

30 Lied 21:3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

31 Liturgie Zondag 25 september Mededelingen Lied 107:1, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 128:1, 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11 – 1 Petrus 3:7 Spreuken 31:10-12, 30 Ps. 133:1, 2 Tekst: 1 Petrus 3:1 - 7 Prediking Ps. 133:3 Collecte Dankgebed Ps. 86:4 NB Geloofsbelijdenis Lied 21:3 Zegen

32 Zondag 7 juni a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.W.J. van der Toorn."

Verwante presentaties


Ads door Google