De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 15 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 15 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 15 oktober 2015

2 Inhoud presentatie  geleverde input  belangrijkste bijstellingen  nieuwe tarieven Begeleiding per 2016  parameters/ wijze van berekening  vervolg proces 22

3 Geleverde input  van alleen een deel van de aanbieders zijn de gevraagde CAK-bestanden ontvangen (grote diversiteit in bestandstype en opbouw);  gemiddelde dagdelen in de eerste intensiteit ligt hoger dan waarvan in najaar 2014 werd uitgegaan;  gemiddelde geleverde uren huishoudelijke ondersteuning (namelijk iets lager dan 3 uur) ligt onder de 3,5 uur per week waarvan bij Huishoudelijke Ondersteuning Basis is uitgegaan.  aanbieders van begeleiding groep speciaal hebben naar aanleiding van een werksessie op 17 september uitgebreid informatie verstrekt;  ten aanzien van de bekostiging zijn minder dan 10 reacties ontvangen, waarvan een klein deel onderbouwd via het beschikbaar gestelde format. 3

4 Samenvatting belangrijkste bijstellingen  Alle nieuwe tarieven Begeleiding en dagbesteding per 2016 zijn hoger dan de oude in de RO opgenomen tarieven (exclusief de eenmalige plustarieven in 2015);  Uitzondering is begeleiding individueel basis. Hiervan blijft het tarief (genoeg) gelijk;  De tarieven voor begeleiding groep worden substantieel hoger.  De tarieven voor begeleiding groep basis voor de eerste intensiteit worden zelfs hoger dan het oude tarief inclusief plustarief 2015.  Vervoerscomponent is verhoogd door de 11% korting tov AWBZ per 2016 te laten vervallen.  De indexering van de gemeentelijke begroting op het onderdeel Wmo is 0%;  De tarieven voor HO maatwerk blijven ongewijzigd. Het tarief voor de Algemene voorziening wordt per 2016 uit administratief oogpunt verhoogd naar € 21,60 per uur. 4

5 Hoofdlijnen van belangrijkste bijstellingen (1)  Gemeenten blijven uitgaan van ¾ van de tredes in de toepasselijke loonschaal (zie ook parameters kostenopbouw);  Bij begeleiding individueel speciaal is gerekend met een hogere uurprijs;  De berekening bij begeleiding groep blijft exclusief maaltijd en is verfijnd:  met een toevoeging van minimale gemiddelde bezettingsgraad (87,5%) (naast minimale groepsgrootte per medewerker).  bij begeleiding groep speciaal voor ouderen is tevens rekening gehouden met de gestructureerde, boven reguliere, ondersteuning van mantelzorgers (+5%, is gelijk aan circa 10 uur inzet richting mantelzorgers per cliënt per jaar).  voor de begeleiding groep speciaal is uitgegaan van hoger percentage overhead (40%, was 37,5%); 5

6 Hoofdlijnen van belangrijkste bijstellingen (2)  Grootste puzzel was begeleidding groep:  In 2014 zagen we dat begeleiding groep speciaal niet in 1 tarief kon, daarom ook speciaal plus. Deze naam werkt verwarrend (namelijk wekt onterecht suggestie van zwaarder dan speciaal);  We zien dat begeleiding groep basis niet in 1 tarief kan blijven en opgesplitst moet worden.  We willen de naam speciaal plus laten vervallen en de opdeling is speciaal anders benoemen (A = zware somatiek/ dementerende ouderen versus B = middel/zwaar VG/LG).  Bij groepsbegeleiding speciaal A is er zowel gerekend met een hoger dagdeeltarief als een hoger gemiddeld aantal dagdelen; 6

7 Hoofdlijnen van belangrijkste bijstellingen (3)  Ook het tarief voor begeleiding groep basis zal gesplitst worden (A =somatiek/ouderen versus B = PSY en VG).  Bij begeleiding groep basis somatiek/ouderen wordt gerekend met een fors hoger gemiddeld aantal dagdelen (circa 15,5 ipv een kleine 11 dagdelen per 4 weken);  Bij begeleiding groep basis VG/PSY wordt gerekend met een hoger dagdeeltarief;  Voor de vervoerscomponent rekenen we per 2016 met € 3,50 per dagdeel (muv begeleiding groep speciaal B (voorheen plus) € 5,50).  De 50% regeling voor eerste en laatste periode blijft bestaan. 7

8 Oude en nieuwe tarieven per 4 weken 2016 (1) 8 Intensiteit 0 t/m 12 uur Intensiteit 12,1 t/m 24 uur Meer dan 24 uur BGI basis€ 225€ 625Prijsopgave BGI speciaal€ 275€ 775prijsopgave Tabel BGI oud Intensiteit 0 t/m 12 uur Intensiteit 12,1 t/m 24 uur Meer dan 24 uur = op uurbasis BGI basis€ 225€ 635€ 43,00 per uur BGI speciaal€ 305€ 805€ 55,50 per uur Tabel BGI nieuw

9 Oude en nieuwe tarieven per 4 weken 2016 (2) 9

10 Oude en nieuwe tarieven per 4 weken 2016(3) 10

11 Parameters (1) 11

12 Parameters (2) 12

13 Vervolg proces  De berekening systematiek uit 2014 is verfijnd en verbeterd door de geleverde input (o.a. beter zicht op gemiddelde dagdelen).  indien u opmerkingen heeft over de gehanteerde parameters / berekeningswijze die generiek gelden of suggesties heeft voor de benaming van de onderverdeling in begeleiding groep ontvangen wij deze graag uiterlijk woensdag 21 oktober 2015 voor 17.00 uur via het mailadres van bestuurlijk contracteren;  We zullen - voor zover mogelijk - deze opmerkingen meenemen in de bespreking op de overlegtafel van 27 oktober (en 17 november). 13

14 Vragen 14


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 15 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google