De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 30 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 30 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 30 juni 2015

2 Inhoud presentatie  Modeloplegger rechtmatigheid VNG  Kortdurend verblijf  Huishoudelijke ondersteuning ◦ voorstel continuering afspraken maaltijden ◦ mededeling TSN  Begeleiding ◦ extramuralisering lage ZZP's 22

3 Modeloplegger VNG  VNG en vertegenwoordigers van aanbieders Wmo en Jeugd hebben modeloplegger rechtmatigheid opgesteld  Doel: Helderheid verschaffen over vereisten in de overeenkomst met financiële consequenties  Voor transitiejaar 2015 reële eisen aan de rechtmatigheid  Voorstel voor addendum bij de overeenkomst aan de hand van deze modeloplegger. 3

4 Kortdurend verblijf  De resultaatovereenkomst begin mei met de aanbieders besproken.  Reacties via de mail ontvangen  Reacties zijn verwerkt en verstuurd aan de aanbieders  Vervolgproces De concept overeenkomst is inmiddels geplaatst op de website. Reageren kan vóór 9 juli aanstaande. 4

5 Huishoudelijke ondersteuning (1)  Voorstel continueren afspraken maaltijden & kindverzorging o Het is niet gelukt om voor 12 juli tot een hervorming te komen. o Daarom voorstel om bestaande afspraken met een half jaar te verlengen (3 januari 2016 plus eventueel te verlengen met 1 of meerdere periodes van 4 weken voor zo ver noodzakelijk om een goede overgang naar een ander systeem te waarborgen) tegen bestaand tarief van € 25,20. o Ronde langs bestaande 8 intekenaars: bijna alle aanbieders zijn akkoord met dit verlengingsvoorstel van gemeenten. o Cliënten die nog via de individuele overeenkomsten uit het Dynamisch Selectiemodel ondersteuning op gebied van maaltijden en/of kindverzorging kregen, zullen per 13 juli onder de te maken afspraak voor komend half jaar vallen. 5

6 Huishoudelijke ondersteuning (2)  Voorstel continueren afspraken maaltijden & kindverzorging o Verder proces:  Alle aanbieders die RO HO hebben getekend ontvangen vandaag een mail en krijgen de mogelijkheid om zich te melden/ in te tekenen voor deze opdracht;  Afspraak zal vormgegeven via een addendum op de resultaatovereenkomst.  Deadline voor reactie is vrijdag 3 juli 12.00 uur;  Indien noodzakelijk nemen gemeenten in week 28 contact op met cliënten met maaltijdondersteuning die herplaatst moeten worden (omdat partij die het bood onder DSM per 13 juli het niet meer biedt);  De formele ondertekening van het addendum zal dan in de loop van juli/augustus plaatsvinden.  Mededeling TSN: TSN heeft besloten door te gaan in Leidse regio. 6

7 Begeleiding  Extramuralisering lage ZZP's  Gemeenten hebben informatie ontvangen over aantal cliënten die te maken krijgen met het vervallen van de Wlz voor thuiswonende mensen met lage ZZP’s (Leiden potentieel 270 mensen, 175 V&V en 95 VG/LG), indien men niet kiest voor wonen in een instelling  Wat is uw inschatting van hoeveel mensen daadwerkelijk naar Wmo zullen gaan?  Welke aandachtspunten wilt u meegeven. 7

8 Beschermd Wonen RO beschermd wonen, artikel 5.1  Voorstel: het 50% tarief schrappen 8

9 Vragen 9


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 30 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google