De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Leidse regio 11 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Leidse regio 11 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Leidse regio 11 december 2014

2 Inhoud presentatie Algemeen
Wmo 2015: verordening, beleidsregels en financieel besluit Stand van zaken HHT Werkgroep implementatie Beschermd Wonen Kortdurend verblijf Open eindjes

3 Algemeen Verzonden brieven naar cliënten staan op de site van BC
Er zijn nog een paar aanbieders die de resultaatsovereenkomst Begeleiding, BW en HO gaan tekenen, aangepaste versies staan begin januari op de site. Zes gesprekken n.a.v. evalueren en doorontwikkelen.

4 Wmo 2015 Verordening, beleidsregels en financieel besluit .
4 Wmo 2015 Verordening, beleidsregels en financieel besluit . Staan op de gemeentelijke website Leiden, verordening 16/10, beleidsregels en FB 16/12 Leiderdorp, verordening 27/10, beleidsregels en FB 16/10 Oegstgeest, verordening 30/10, beleidsregels en FB 16/12 Zoeterwoude, verordening, 27/11, beleidsregels en FB 16/12

5 Stand van zaken HHT Gemeente Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben 20 november goedkeuring gekregen op hun plan voor de HHT (via de spoedprocedure ingediend. Appendix tav algemene voorziening is daarmee voor deze gemeenten definitief. Min VWS is niet akkoord met alsnog aanhaken van Oegstgeest bij de drie gemeenten. Oegstgeest heeft daarop voor 1-12 een uitgebreid plan voor haar HHT van € 7,50 ingediend. Er wordt nog gewacht op antwoord. HHT plan Oegstgeest nog geen reactie vanuit VWS, wel aanvraag gedaan voor bijdrage die het mogelijk maakt om € 7,50 per uur korting te kunnen realiseren.

6 Werkgroep implementatie
Facturatie vanaf 1 januari nog dubbel. De zorgorganisatie dient zich aan te melden bij de iWmo. iWmo vooralsnog voor alleen voor aanmelding en facturatie. De iWmo berichten die de gemeente gaat gebruiken (WMO301 t/m WMO314) zijn: 301,302,303 en 304. Eén AGB code (op instelling niveau). Gemeentecodes zijn  Leiden: 546 / Leiderdorp 547 Oegstgeest 579 /Zoeterwoude 638 Zorgorganisaties gaan de overgangscliënten omzetten naar producten (zie resultaatsovereenkomsten op de site)

7 Werkgroep implementatie (2)
Factureren in januari (tot het moment dat de iWmo goed verloopt) via twee processen. iWmo waar het kan en via de bijlage factuuropzet. Factuuropzet voor de totaal factuur is tijdelijk totdat de iWmo volledig functioneert en alle aanbieders goed zijn aangesloten. Verwachting is dat gemeenten in de loop van 2015 zelf de totaal factuur kunnen genereren uit de losse opgaven per cliënt. Eenmalige verzamelfactuur januari voor plus tarieven (aantal overgangscliënten x het plustarief x 13 periode, zie bijlage resultaatsovereenkomst). In het laatste kwartaal van 2015 neemt de gemeente met aanbieders contact op over evt. verrekening..

8 Werkgroep implementatie (3)
De laatste periode van 2015 bestaat uit 5 i.p.v. 4 weken. Hiervoor zal een oplossing worden gevonden (waarschijnlijk 5/4). Richting CAK blijft ondanks de gemiddelde cliëntfinanciering de urenregistratie per 4 weken ten behoeve van de eigen bijdrage heffing noodzakelijk (conform huidige werkwijze). Nieuwe partijen dienen zich aan te melden bij het CAK (zie Voor Leiden en Leiderdorp meldt de aanbieder de cliënt aan bij het CAK. Voor Zoeterwoude en Oegstgeest meldt het Wmokantoor de cliënt aan bij het CAK.

9 Werkgroep implementatie (4)
Voor bestaande cliënten huishoudelijke ondersteuning geldt dat facturering via Stipter blijft lopen tot 13 juli Daarna gaan deze cliënten over naar de Resultaatovereenkomst HO en komen deze cliënten in iWmo Omklappen dient te gebeuren op geleverde uren gemiddeld in 2014 bij cliënt. Door geven (indien van toepassing) opdat we helder hebben bij hoofd/onderaannemers hoe e.a. in 2015 gaat lopen.

10 Beschermd Wonen Toegang
Herindicaties tot 15 februari 2015 worden door het CIZ afgehandeld. Aanvraag dient voor 31 december 2014 binnen te zijn. Afloop indicaties vanaf 15 februari 2015 handelt gemeente Leiden af. Toegangsprocedure is nog in ontwikkeling.

11 Beschermd Wonen (2) Knelpunten mbt aantallen regionaal
Knelpunen mbt budget – landelijk Sectorvreemde plekken vrijwel rond, wel nog onduidelijkheid over Wlz - Wmo

12 Kortdurend verblijf Het PGB-bedrag voor kortdurend verblijf van € 101 per etmaal is opgenomen in het financieel besluit Er geldt een maximum van 52 etmalen per kalenderjaar. Tariefafspraken met aanbieders zorg in natura volgt nog. De gemeenten nemen contact op met desbetreffende partij.

13 Open eindjes? Welke aandachtspunten zijn er volgens u nog:
“Vergeten groep” van Wlz ? Relatie Zwv en Wmo 22 januari bijeenkomst evalueren door doorontwikkelen. Tussentijds de implementatie mailing Februari volgende Overlegtafel. Vragen kunt u blijven stellen via de site.

14 Vragen


Download ppt "1 Leidse regio 11 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google