De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Netwerk Sociaal Domein Wmo / Ondersteuning bij het huishouden Son & Breugel, Nuenen, Waalre.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Netwerk Sociaal Domein Wmo / Ondersteuning bij het huishouden Son & Breugel, Nuenen, Waalre."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Netwerk Sociaal Domein Wmo / Ondersteuning bij het huishouden Son & Breugel, Nuenen, Waalre

2 Agenda 1Stand van zaken HBH 1 en HBH 2; 2Model bestuurlijk aanbesteden; 3Planning; 4Basisovereenkomst; 5Deelovereenkomst Hulp bij het huishouden

3 1. Stand van zaken HBH 1 & HBH 2 -HBH 1 Marktvoorziening; - HBH 2 wordt Ondersteuning bij het Huishouden; - Ondersteuning bij het Huishouden is in ontwikkeling; - Streefdatum deelovereenkomst 1 april 2015 (uiterlijk 1 juli 2015) - Eerst deelovereenkomst HBH 1 en HBH 2 huidige cliënten; - Mogelijkheden voor nieuw aanbod; - Mogelijkheden voor bezuinigingen

4 Aanleiding: Decentralisatie én transformatie van begeleiding en kortdurend verblijf Meerdere diensten/prestaties Zorgaanbieders uit meerdere sectoren Meerdere gemeenten Bezuinigingsopdracht => Complexiteit. 2. Model Bestuurlijk Aanbesteden 2.1 (Waarom) Bestuurlijk Aanbesteden ? (1-2)

5 Behoefte aan: - Kennis delen - Innovatie - Overleg - Flexibel contract Bron: Model Bestuurlijk aanbesteden 2.0, Mr. T.H.G. Robbe, Robbe & Partners 2.2 (Waarom) Bestuurlijk Aanbesteden? (2-2)

6 Bestuurlijk aanbesteden 2.0 kent een aantal stappen; 1. Opstellen, bespreken en ondertekenen van de basisovereenkomst. Alle partijen die BO ondertekenen behoren dan tot het Netwerk Sociaal Domein Wmo / Ondersteuning bij het huishouden 2. Een selectie van zorgaanbieders wordt uitgenodigd aan de FOT Overige aanbieders blijven op de hoogte via website en kunnen aan de digitale overlegtafel voorstellen indienen t.b.v. de deelovereenkomsten 3. Deelnemers aan de fysieke overlegtafel bespreken de voorstellen en signalen en werken deze uit in ‘voorlopige voorstellen’. 2.3 Procedure Bestuurlijk Aanbesteden

7 4. De ‘voorlopige voorstellen’ worden via de website aan het Netwerk Sociaal Domein voorgelegd 5. Op basis van input via de website besluit de fysieke overlegtafel (of de Gemeente) een voorlopig voorstel om te zetten in een uitgewerkt voorstel 6. Het uitgewerkte voorstel wordt voorgelegd aan B&W van de Gemeente 7. Na akkoord van B&W besluiten zorgaanbieders of ze het voorstel van de Gemeente aannemen (wel / niet tekenen van deelovereenkomst) 2. Procedure Bestuurlijk Aanbesteden

8 3. Planning basis- + 1e deelovereenkomst (HBH 1 & HBH 2) 7 november 2014 Basis- en deelovereenkomst HBH1 en HBH2 toelichten 12 november 2014 Basis- en deelovereenkomst HBH1 en HBH2 akkoord 25 november 2014B&W akkoord overeenkomsten 26 november 2014Ondertekenen overeenkomsten 5 december 2014Uiterlijke datum getekende overeenkomsten retour

9 3. Planning 2 de deelovereenkomst (ondersteuning bij het huishouden) Januari / februari 2015 Deelovereenkomst nieuwe cliënten bespreken Maart 2015 Deelovereenkomst nieuwe cliënten (inclusief tarief) vaststellen Maart 2015Uiterlijke datum getekende overeenkomsten retour

10 Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Voorwerp van overeenkomst Artikel 3 Duur van overeenkomst Artikel 4 Uitgangspunten voor de samenwerking Artikel 5 Uitsluiting deelname Dienstverleners Artikel 6 Vertegenwoordigingsbevoegdheid Artikel 7 Netwerk Sociaal Domein / Wmo Artikel 8 Inbreng via website 4. Bespreken basis- en 1 e deelovereenkomst Artikel 9 Inbreng via fysieke overlegtafel Artikel 10 Besluitvorming Artikel 11 Deelovereenkomst Artikel 12 Opzeggen van de Overeenkomst Artikel 13 Ontbinding en sanctie Artikel 14 Overdracht Artikel 15 Nieuwe Dienstverleners Artikel 16 Geschillen Bijlagen

11 Wat verder ter tafel komt


Download ppt "Startbijeenkomst Netwerk Sociaal Domein Wmo / Ondersteuning bij het huishouden Son & Breugel, Nuenen, Waalre."

Verwante presentaties


Ads door Google