De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede. Programma •Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein •Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede. Programma •Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein •Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

2 Programma •Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein •Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur •Toelichting projectorganisatie, Ted Benschop •Uitgangspunten contractering WMO/AWBZ, Jeanet Bouw, projectleider AWBZ •Ruimte voor vragen •Planning contractering 2015 door Wim Bijl, projectleider contractering •Ruimte voor vragen en discussie •Drankje na

3 Programmateam Decentralisatie Sociaal Domein WPI --------------------------- MOWES Nieuw Bij wie moet ik zijn?

4 Sociale infrastructuur Participatie Jeugdzorg AWBZ PROGRAMMASTRUCTUUR Inkoop + contractering

5 College B&W Directie Saskia Visser Programma Management -Programmamanager Ted Benschop -Programma-ondersteuning Saskia van Aggelen Projectleiding -Participatie Ina Roelfsema -Jeugdzorg Susanna Butterman -AWBZ Jeanet Bouw -Sociaal infrastructuur Ineke legtenberg -Inkoop + contractering Nicole Smit, Wim Bijl PROGRAMMASTRUCTUUR

6 Het is mensenwerk Uitgangspunten t.b.v. Contractering AWBZ / Wmo 2015

7 Visie •Meestal voldoende eigen mogelijkheden en ondersteuning uit de eigen omgeving. •Zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke deelname en het voorzien in eigen behoeften. •Voor wie dit niet kan: vangnet en eventueel springplank. •Ondersteuning is in principe tijdelijk, waar nodig langdurig

8 Algemene uitgangspunten •Versterking nulde lijn en het naar voren brengen van specialistische hulp (preventie); •Regisseursmodel voor opdrachtgeverschap: specialistische en complexe zorg is niet vrij toegankelijk (alleen in acute situaties); •Gemeente opdrachtgever op twee niveaus: contracteren van aanbieders voor de rol van regisseur en/of de aanbieders contracteren voor de uitvoering en zelf de regisseursrol invullen; •Andere manier van werken: ontwikkelen vanuit bestaande sociale infrastructuur; •Eénduidige klantbenadering: één format, één wijze van verantwoorden.

9 De Kanteling • 80% kosten zit bovenin piramide, omgekeerde piramide • Ontdoen van onnodige kosten en aanbod • Zorgen dat nulde en eerste lijn het werk doen • Naast kosteneffect, adequate zorg eerder beschikbaar • Innovatie, anders doen

10 Nieuw in Wmo Nieuwe Wmo-middelen: ca € 40 miljoen •Begeleiding, Kortdurend Verblijf etc12,5 miljoen •Beschermd wonen (centr. gemeente)23 miljoen •Overige 4,5 miljoen

11 3D: financiën Ca 78 miljoen na aftrek 18 miljoen voor 3D Uitgangspunten •Nieuwe taken binnen kader budget dat overkomt •Effecten van kortingen lossen we primair op binnen de door het rijk bedoelde beleidsterreinen •Flexibele ruimte t.b.v. innovatie en bijsturing

12 Sturing op maat: opdrachtgever Gemeente Cliënt Regisseur Plan 0 de en 1 e lijn: Algemene voorzieningen / welzijn Eigen kracht Tegenprestatie Vrijwilligers Etc. Controle 1 e en 2 e lijn Individuele ondersteuning 1 2 3 Interventies Regisseursmodel Ede Voorzieningen Verenigingsleven Aanbieder A Aanbieder B Aanbieder C Aanbieder A Inkoop/subsidie Inkoop (of PGB) Klantproces

13 Sturing op maat •We kiezen voor keuzemogelijkheid en honoreren eigen initiatief van inwoners •We richten het zo in dat nieuwkomers, nichespelers ed. toegang hebben t.b.v. innovatie •Maar we geloven ook in cocreatie met in de regio gewortelde partners: gezamenlijke professionele ontwikkeling en infrastructuur versterken. We beoordelen op resultaat

14 Vragen?

15 Planning contractering AWBZ/Wmo

16 C ontracteringsproces •Continuïteit van zorg •Co-creatie met zorgaanbieders: samenwerking! •Stimuleren innovatie & efficiëncy •Bekostiging op maat •Sturing op resultaten (outcome) •Contract voor 1 jaar met optie op verlenging

17 Planning contractering •april/mei: Gesprekken zorgaanbieders/uitvraag data en informatie •mei/juni: Formulering inkoopbeleid en inkoopspecificaties •eind juni: Uitnodiging zorgaanbieders voor voorstellen 2015 obv specificaties •begin juli: Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders

18 Planning contractering •eind augustus: Uiterste datum inlevering voorstellen •september: Beoordeling voorstellen door gemeente •september/oktober: Opstellen inkoopcontracten •oktober/november: Onderhandelingen en ondertekening contracten •december: Afronding voor 15 december

19 Vragen?


Download ppt "Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede. Programma •Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein •Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google