De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede

2 Programma Welkom, Ted Benschop, programmamanager decentralisaties sociaal domein Inleiding, Saskia Visser, concerndirecteur Toelichting projectorganisatie, Ted Benschop Uitgangspunten contractering WMO/AWBZ, Jeanet Bouw, projectleider AWBZ Ruimte voor vragen Planning contractering 2015 door Wim Bijl, projectleider contractering Ruimte voor vragen en discussie Drankje na

3 Bij wie moet ik zijn? Programmateam Decentralisatie Sociaal Domein WPI
MOWES Nieuw

4 PROGRAMMASTRUCTUUR Participatie Jeugdzorg AWBZ Sociale infrastructuur
Inkoop + contractering

5 PROGRAMMASTRUCTUUR College B&W Directie Saskia Visser
Programma Management Programmamanager Ted Benschop Programma-ondersteuning Saskia van Aggelen Projectleiding -Participatie Ina Roelfsema Jeugdzorg Susanna Butterman AWBZ Jeanet Bouw Sociaal infrastructuur Ineke legtenberg Inkoop + contractering Nicole Smit, Wim Bijl

6 Het is mensenwerk Uitgangspunten t.b.v. Contractering AWBZ / Wmo 2015

7 Visie Meestal voldoende eigen mogelijkheden en ondersteuning uit de eigen omgeving. Zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke deelname en het voorzien in eigen behoeften. Voor wie dit niet kan: vangnet en eventueel springplank. Ondersteuning is in principe tijdelijk, waar nodig langdurig

8 Algemene uitgangspunten
Versterking nulde lijn en het naar voren brengen van specialistische hulp (preventie); Regisseursmodel voor opdrachtgeverschap: specialistische en complexe zorg is niet vrij toegankelijk (alleen in acute situaties); Gemeente opdrachtgever op twee niveaus: contracteren van aanbieders voor de rol van regisseur en/of de aanbieders contracteren voor de uitvoering en zelf de regisseursrol invullen; Andere manier van werken: ontwikkelen vanuit bestaande sociale infrastructuur; Eénduidige klantbenadering: één format, één wijze van verantwoorden.

9 De Kanteling 80% kosten zit bovenin piramide, omgekeerde piramide
Ontdoen van onnodige kosten en aanbod Zorgen dat nulde en eerste lijn het werk doen Naast kosteneffect, adequate zorg eerder beschikbaar Innovatie, anders doen

10 Nieuw in Wmo Nieuwe Wmo-middelen: ca € 40 miljoen
Begeleiding, Kortdurend Verblijf etc 12,5 miljoen Beschermd wonen (centr. gemeente) 23 miljoen Overige ,5 miljoen

11 3D: financiën Ca 78 miljoen na aftrek 18 miljoen voor 3D
Uitgangspunten Nieuwe taken binnen kader budget dat overkomt Effecten van kortingen lossen we primair op binnen de door het rijk bedoelde beleidsterreinen Flexibele ruimte t.b.v. innovatie en bijsturing

12 Sturing op maat: opdrachtgever
Gemeente Cliënt Regisseur Plan 0de en 1e lijn: Algemene voorzieningen / welzijn Eigen kracht Tegenprestatie Vrijwilligers Etc. Controle 1e en 2e lijn Individuele ondersteuning 1 2 3 Interventies Regisseursmodel Ede Voorzieningen Verenigingsleven Aanbieder A Aanbieder B Aanbieder C Inkoop/subsidie Inkoop (of PGB) Klantproces

13 Sturing op maat We kiezen voor keuzemogelijkheid en honoreren eigen initiatief van inwoners We richten het zo in dat nieuwkomers, nichespelers ed. toegang hebben t.b.v. innovatie Maar we geloven ook in cocreatie met in de regio gewortelde partners: gezamenlijke professionele ontwikkeling en infrastructuur versterken. We beoordelen op resultaat

14 Vragen?

15 Planning contractering AWBZ/Wmo

16 Contracteringsproces
Continuïteit van zorg Co-creatie met zorgaanbieders: samenwerking! Stimuleren innovatie & efficiëncy Bekostiging op maat Sturing op resultaten (outcome) Contract voor 1 jaar met optie op verlenging

17 Planning contractering
april/mei: Gesprekken zorgaanbieders/uitvraag data en informatie mei/juni: Formulering inkoopbeleid en inkoopspecificaties eind juni: Uitnodiging zorgaanbieders voor voorstellen 2015 obv specificaties begin juli: Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders

18 Planning contractering
eind augustus: Uiterste datum inlevering voorstellen september: Beoordeling voorstellen door gemeente september/oktober: Opstellen inkoopcontracten oktober/november: Onderhandelingen en ondertekening contracten december: Afronding voor 15 december

19 Vragen?


Download ppt "Decentralisatie AWBZ/Wmo gemeente Ede"

Verwante presentaties


Ads door Google