De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG Drs. Linda Hazenkamp Mr. Ico Kloppenburg VNG 26 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG Drs. Linda Hazenkamp Mr. Ico Kloppenburg VNG 26 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG Drs. Linda Hazenkamp Mr. Ico Kloppenburg VNG 26 september 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijzigingen, het T bureau I Uitkomsten enquête onder gebruikers: •Waardering producten: 7 •Vooral website, handreikingen, bijeenkomsten •Aandachtspunten: tijdige levering •Wensen t.a.v. thema’s: •innovatie aanbod •verbinding drie d’s •samenwerking gemeenten met zorgverzekeraars •specifieke groepen en opdrachtgeverschap

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijzigingen, het T bureau II Continuïteit en vernieuwing •Platformfunctie voor ‘ogen en oren-netwerk’ Radar •Stuurgroep gegevensuitwisseling Wmo/AWBZ •Innovatie-strategiesessies met kennisinstituten •Handreikingen van meer algemene strekking •Contacten met koepelorganisaties van aanbieders en patiëntenorganisaties •Werkbezoeken aan aanbieders en gemeenten

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijzigingen, de VNG I Uitkomsten enquête gemeenten en zorgverzekeraars over samenwerking •77% gemeenten werkt samen maar vaak niet structureel •80% gemeenten wil naar meer samenwerking •terreinen: begeleiding, wonen zorg welzijn, preventie, business case samenwerking, gezamenlijke inkoop en afstemming

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijziging, de VNG II Project: naar een integrale aanpak voor het sociale domein •Jeugdzorg •Onderwijs •Werk en inkomen •Zorg/welzijn/preventieve gezondheidszorg

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijziging, de VNG III Project: naar een integrale aanpak voor het sociale domein; basisprincipes •integrale en lokale benadering sociale domein •compensatiebeginsel, tenzij… •verantwoording aan burgers en gemeenteraad tenzij… •één klant, één plan, samenhangende informatievoorziening •gemeente als netwerkpartner •voldoende financiële regelruimte; één specifieke uitkering voor het sociale domein? •bouwen aan uitvoeringskracht gemeenten

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijziging, de VNG IV Dossier extramuralisering •2013 ZZP 1 en 2 (m.u.v. Jeugd) verdwijnt voor nieuwe klanten •ZZP’s jeugd worden meegenomen in Jeugdwet •2015? ZZP’s 3 en ZZP’s 4 ? Inzet VNG: •samen met Actiz en Aedes visie ontwikkelen •rijk moet breed onderzoek doen i.v.m. compensatie gemeenten

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijziging, de VNG V Verdere decentralisaties AWBZ/bezuinigingen •Huishoudelijke hulp; eerste 3 uur voor eigen rekening of alleen voor minima? •Begeleiding naar gemeenten met een korting van 20 tot 50% budget? •Persoonlijke verzorging en verpleging naar gemeenten of naar ZVW met korting? •Gehele ouderenzorg naar gemeenten of naar ZVW?

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbereiding stelselwijziging, de VNG VI Het PGB •In positionpaper VNG staat “kan”bepaling centraal •Herziening positionpaper i.v.m. politieke discussie •Beperking PGB in AWBZ •Gemeenten: van PGB naar meerdere vormen van zelfsturing

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Toekomst ‘opvangsector’ in het licht van de drie decentralisaties •Meer regie bij gemeenten biedt kansen, bij uitstek in deze sector •Tijd voor een andere naam? •Maar met behoud ‘sterk merk’!

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Praktische complicaties •Constructie centrumgemeenten onder druk •Regionale samenwerking blijft nodig •Stedelijk Kompas en Regiovisies benutten •Decentralisatie Jeugd: •Centrumgemeenten? •Karakter Jeugdwet?


Download ppt "Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG Drs. Linda Hazenkamp Mr. Ico Kloppenburg VNG 26 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google