De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Regio Limburg Geert Schipaanboord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Regio Limburg Geert Schipaanboord."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Regio Limburg Geert Schipaanboord

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Bovenlokale samenwerking en werkgeversdienstverlening 2.Uitvoering Werken naar Vermogen 3.Innovatie en samenhang decentralisaties 4.Herstructureringsfonds 5.Wetsvoorstel Werken naar Vermogen 6.Prioriteiten en acties lobby VNG

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen 1.Welke keuzes maakt deze regio wat betreft toekomst SW-bedrijf en dwarsverbanden decentralisaties? 2.Kunt u zich vinden in prioriteiten lobby en heeft u aanvullende suggesties? 3.Specifiek: Wat verwacht u dat het kabinet landelijk met werkgevers regelt in het kader van Werken naar Vermogen?

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Bovenlokale werkgeversdienstverlening (I) Afspraak: gemeenten 1 jaar de tijd voor regiovorming •Bottem up proces dat moet aansluiten bij de sociaal-economische structuur, zoals die door werkgevers (en onderwijs) wordt ervaren. •Maar: duidelijke meerwaarde samenwerking gemeenten en UWV. Laat geen kansen liggen! •Dus: lokaal – (sub) regionaal – landelijk met goede verbindingen

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Bovenlokale werkgeversdienst- verlening (II) Opgave gemeente: •Aangeven én onderbouwen wensen aan UWV over regio’s •Afspraken tussen gemeenten maken over regionale aanpak Zie ook: ledenbrieven begin dit jaar

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Uitvoering Werken naar Vermogen -Inhoudelijke afweging over eigen uitvoering, uitvoering SW-bedrijf of private uitvoering. -Twee afwegingen: a)Hoe breed of hoe smal wordt het SW-bedrijf ingezet? b)Op welke manier wordt beschut werk ingericht? (in hoeverre financiële solidariteit?) -Toelichting regionale voorbeelden

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Innovatie en samenhang decentralisaties -Monitor stapeling effecten 1 feb 2012 WWNV naar TK 30 apr 2012 deadline herstrplan Sw 1 jan 2013 WWNV en overgang nieuwe klanten Awbz (?) 1 jan 2014 Overgang Jeugdzorg (gefaseerd) en zittend bestand Awbz 1 jan 2015 afronding operatie Jeugdzorg 1 aug 2012 Wet passend onderwijs

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Innovatie en samenhang decentralisaties (II) Thema’s: •Snellere /andere interventies (onderwijs, jeugdzorg, gezondheid) •Arbeidsmatige dagopvang en beschut werk •Informatie over burgers meer koppelen (zo min mogelijk losse ICT) •Opschaling? Backoffices? Wijkaanpak?

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Herstructureringsfonds (I) -Doelstelling SZW ‘ondersteuning richting efficiëntere bedrijfsvoering’ -Aanleiding VNG: financieel knelpunt zittende WSW’ers. -Brief aan staatssecretaris De Krom over inzet 100 miljoen structureel en co-financiering

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Herstructureringsfonds (II) Vragen gemeenten: -Cofinanciering (25%) -Rol van de gemeenteraad -Mate van verantwoording over besteding

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Wetsvoorstel Werken naar Vermogen (I) Inhoud: -Inzet loondispensatie, toegangstoets onafhankelijke derde. -Werking van inkomensdeel per 2012 -Verordeningsplicht nieuwe instroom beschut werk. -Budget vanuit Wajong voor reintegratie en no- risk polis toegevoegd aan ontschot budget

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Wetsvoorstel (II) Proces in optiek staatssecretaris: -Medio april parlementaire behandeling -Voor zomerreces wet in Staatscourant Oordeel Raad van State: -Betere onderbouwing dat dit voldoende is voor werkgevers -Zorgen gemeenten niet weggenomen -Stapeling financiële effecten voor gemeenten -CAO en pensioenproblematiek WSW (en opvatting VNG CAO WSW)

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6. Lobby VNG Werken naar Vermogen Inhoudelijke prioriteiten: 1.Breng gemeenten in positie goede afspraken te maken met werkgevers 2.Blijf investeren in omvorming SW en re- integratie werken naar Vermogen 3.Maak een einde aan aparte positie beschut werk.

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6. Lobby VNG Werken naar Vermogen (II) Goede dingen in wetsvoorstel benoemen en behouden: 1.Ontschotting budgetten 2.Ruimte schaalniveau samenwerking 3.Inzet loondispensatie voor iedereen die geen 100% WML kan verdienen 4.Geen landelijke voorschriften inzet re- integratie instrumenten.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen 1.Welke keuzes maakt deze regio wat betreft toekomst SW-bedrijf en dwarsverbanden decentralisaties? 2.Kunt u zich vinden in prioriteiten lobby en heeft u aanvullende suggesties? 3.Specifiek: Wat verwacht u dat het kabinet landelijk met werkgevers regelt in het kader van Werken naar Vermogen?


Download ppt "Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Regio Limburg Geert Schipaanboord."

Verwante presentaties


Ads door Google