De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
december 2011

2 Inhoud presentatie Aanleiding/probleem Nieuwe systeem Loondispensatie
Planning Implementatie

3 Omvang bestand Wajong 2010-2040 (in duizenden)

4 Vergelijking beloning SW-sector

5 Nieuw systeem WWNV

6 Hoofdlijnen Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen
Verantwoordelijkheid gemeenten Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt Wsw: aangewezen op beschutte arbeid Instrument loondispensatie Eén gebundeld re-integratiebudget Herstructureringsfaciliteit tbv sw-sector (v.a. 2012)

7 Nieuw systeem Werken naar Vermogen
Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Wet Werken naar Vermogen Kan beschut werken? Wsw (volledig en duurzaam AO) Wajong

8 Huidige situatie: Wajong Wsw WWB WIJ

9 Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (per 1 januari 2013):
Wajong Wsw

10 Wie doet wat? Gemeenten WWNV Wsw UWV Indicatiestelling Wajong
Indicatiestelling Wsw Zittend bestand Wajong Bovenlokaal Werkgeversbenadering Regionaal arbeidsmarktbeleid

11 Verdeling instroomjaar 2013 ‘doelgroep Wajong’

12 Beschut werk Toegang tot Wsw blijft mogelijk. Arbeidsvermogen
alleen in beschermde werkomgeving Verordeningsplicht Op termijn plekken (nu ca ) Instroom 1/3 van de uitstroom (ca 2000 per jaar).

13 3

14 Herstructureringsfaciliteit
Hoofdlijn brief aan Tweede Kamer Gemeenten: bepalen ambitieniveau kiezen specifieke maatregelen Kwantitatieve en kwalitatieve vereisten Verdeling middelen op basis van aantal plekken

15 Herstructureringsfaciliteit II
Hoofdlijn brief aan Tweede Kamer Onafhankelijke commissie adviseert: welke plannen in aanmerking komen voor middelen en over uitkering vervolgtranches (afhankelijk van voortgang) SZW werkt nu aanvraagprocedure uit

16 Instrumenten en voorzieningen voor werkgevers
Werkplekaanpassingen Werkgevers service centra Jobcarving Proefplaatsing werkgever (interne) jobcoach Detachering

17 Loondispensatie

18 Instrument loondispensatie
Vrijstelling om minder dan gangbare loon betalen Werkgever betaalt alleen arbeidsproductiviteit Aanvullende uitkering van de gemeente Tijdelijk minder dan WML Maximaal 9 jaar

19 Doelgroep en Toegangstoets
Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling Doelgroep: WWNV-ers (ook nuggers); als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking, dan wel om andere redenen; niet in staat 100% WML te verdienen. Toegangstoets: Doelgroepbepaling Onafhankelijke derde

20 Werken met behoud van uitkering
Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling Maximaal 3 maanden Voor werknemer: arbeidsritme opdoen Voor werkgever: reëel beeld potentiële werknemer Voor gemeente: welke ondersteuning is nodig? Informatie voor loonwaardebepaling

21 Loonwaardebepaling Beschreven methode
Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling Beschreven methode Meten van de arbeidsprestatie op de werkplek

22 Dienstverband Beschikking met de loonwaarde aan de werkgever
Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling Beschikking met de loonwaarde aan de werkgever Werkgever mag afwijken van de Wet op het minimumloon Arbeidsovereenkomst Evt andere ondersteuning zoals jobcoach ed.

23 Aanvullende uitkering
Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling Uitgangspunten: werken moet lonen; productiever worden moet lonen; loon en loonaanvulling samen niet meer dan 100% van het netto minimumloon (bijstandsnorm voor gehuwden). Uiterlijk na maximaal negen jaar werken met loondispensatie aanvulling tot minimumloon (cf huidige Wajong werkregeling).

24 Periodieke herhaling TT en LWB
Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling Nieuwe loonwaardemeting en toegangstoets na maximaal 2 à 3 jaar. Zolang verdiencapaciteit onder WML ligt, kan loondispensatie (structureel) worden toegepast. Vaker een loonwaardemeting onder de 27 jaar.

25 Voorbeeld inkomen persoon

26 Schematisch

27 Planning 2011 Conceptwetsvoorstel WWNV in Ministerraad
Indiening wetsvoorstel WWNV in Tweede Kamer en start parlementaire behandeling 2012 Start implementatie-activiteiten WWNV Plaatsing WWNV in Staatsblad 2013 1 januari Ingangsdatum Wet Werken naar Vermogen (WWNV): - Invoering instrument loondispensatie in WWNV - Bundelen re-integratiebudgetten WWB, Wajong en Wsw - Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten - Beperken nieuwe instroom Wsw tot beschutte arbeid 2014 Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikte Wajongers (zittend bestand) naar 70% WML

28 Implementatie Samenhang Thema’s: WWB en WWNV,
Werkgeversdienstverlening Herstructurering sw Bevorderen vakmanschap Regionale ondersteuningsstructuur Instrumenten

29 Wat kunnen gemeenten nu al doen?
Werkgeversdienstverlening Transitie sw bedrijf Inzicht krijgen in effectiviteit re-integratie Keuzes maken inzet re-integratie: hoe en voor wie? Integrale benadering (jeugd) zorg, onderwijs, arbeidsmarkt

30 Einde presentatie


Download ppt "Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google