De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1."— Transcript van de presentatie:

1 Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1

2 Inhoud presentatie • Aanleiding/probleem • Nieuwe systeem • Loondispensatie • Planning • Implementatie 2

3 Omvang bestand Wajong 2010-2040 (in duizenden)

4 4 Vergelijking beloning SW-sector

5 Nieuw systeem WWNV 5

6 Hoofdlijnen 1.Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2.Verantwoordelijkheid gemeenten 3.Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4.Wsw: aangewezen op beschutte arbeid 5.Instrument loondispensatie 6.Eén gebundeld re-integratiebudget 7.Herstructureringsfaciliteit tbv sw-sector (v.a. 2012) 6

7 7 Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Ja Wet Werken naar Vermogen Nee Kan beschut werken? Ja Wsw Nee Wajong (volledig en duurzaam AO) Nieuw systeem Werken naar Vermogen

8 Huidige situatie: 8 WajongWsw WWBWIJ

9 Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (per 1 januari 2013): 9 Wajong Wsw Wet Werken naar Vermogen

10 Wie doet wat? 10 Gemeenten • WWNV • Wsw UWV • Indicatiestelling Wajong • Indicatiestelling Wsw • Zittend bestand Wajong Bovenlokaal • Werkgeversbenadering • Regionaal arbeidsmarktbeleid

11 11 Verdeling instroomjaar 2013 ‘doelgroep Wajong’

12 Beschut werk • Toegang tot Wsw blijft mogelijk. • Arbeidsvermogen alleen in beschermde werkomgeving • Verordeningsplicht Op termijn 30.000 plekken (nu ca 91.000) Instroom 1/3 van de uitstroom (ca 2000 per jaar). 12

13 3

14 Herstructureringsfaciliteit Hoofdlijn brief aan Tweede Kamer • Gemeenten: • bepalen ambitieniveau • kiezen specifieke maatregelen • Kwantitatieve en kwalitatieve vereisten • Verdeling middelen op basis van aantal plekken 14

15 Herstructureringsfaciliteit II Hoofdlijn brief aan Tweede Kamer • Onafhankelijke commissie adviseert: • welke plannen in aanmerking komen voor middelen en • over uitkering vervolgtranches (afhankelijk van voortgang) • SZW werkt nu aanvraagprocedure uit 15

16 Instrumenten en voorzieningen voor werkgevers • Werkplekaanpassingen • Werkgevers service centra • Jobcarving • Proefplaatsing werkgever • (interne) jobcoach • Detachering 16

17 Loondispensatie 17

18 Instrument loondispensatie • Vrijstelling om minder dan gangbare loon betalen • Werkgever betaalt alleen arbeidsproductiviteit • Aanvullende uitkering van de gemeente • Tijdelijk minder dan WML Maximaal 9 jaar

19 Doelgroep en Toegangstoets Doelgroep: • WWNV-ers (ook nuggers); • als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking, dan wel om andere redenen; • niet in staat 100% WML te verdienen. Toegangstoets: • Doelgroepbepaling • Onafhankelijke derde Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling

20 Werken met behoud van uitkering • Maximaal 3 maanden • Voor werknemer: arbeidsritme opdoen • Voor werkgever: reëel beeld potentiële werknemer • Voor gemeente: welke ondersteuning is nodig? • Informatie voor loonwaardebepaling Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling

21 Loonwaardebepaling • Beschreven methode • Meten van de arbeidsprestatie op de werkplek Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling

22 Dienstverband • Beschikking met de loonwaarde aan de werkgever • Werkgever mag afwijken van de Wet op het minimumloon • Arbeidsovereenkomst • Evt andere ondersteuning zoals jobcoach ed. Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling

23 Aanvullende uitkering • Uitgangspunten: werken moet lonen; productiever worden moet lonen; loon en loonaanvulling samen niet meer dan 100% van het netto minimumloon (bijstandsnorm voor gehuwden). • Uiterlijk na maximaal negen jaar werken met loondispensatie aanvulling tot minimumloon (cf huidige Wajong werkregeling). Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling

24 Periodieke herhaling TT en LWB • Nieuwe loonwaardemeting en toegangstoets na maximaal 2 à 3 jaar. • Zolang verdiencapaciteit onder WML ligt, kan loondispensatie (structureel) worden toegepast. • Vaker een loonwaardemeting onder de 27 jaar. Toegangstoets Werken met behoud van uitkering Loonwaardebepaling Dienstverband met loondispensatie + aanvullende uitkering Periodieke toegangstoets en loonwaardebepaling

25 Voorbeeld inkomen persoon 25

26 Schematisch

27 Planning 2011Conceptwetsvoorstel WWNV in Ministerraad Indiening wetsvoorstel WWNV in Tweede Kamer en start parlementaire behandeling 2012Start implementatie-activiteiten WWNV Plaatsing WWNV in Staatsblad 20131 januariIngangsdatum Wet Werken naar Vermogen (WWNV): - Invoering instrument loondispensatie in WWNV - Bundelen re-integratiebudgetten WWB, Wajong en Wsw - Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten - Beperken nieuwe instroom Wsw tot beschutte arbeid 20141 januariVerlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikte Wajongers (zittend bestand) naar 70% WML

28 Implementatie • Samenhang • Thema’s: WWB en WWNV, Werkgeversdienstverlening Herstructurering sw Bevorderen vakmanschap • Regionale ondersteuningsstructuur • Instrumenten 28

29 Wat kunnen gemeenten nu al doen? • Werkgeversdienstverlening • Transitie sw bedrijf • Inzicht krijgen in effectiviteit re-integratie • Keuzes maken inzet re-integratie: hoe en voor wie? • Integrale benadering (jeugd) zorg, onderwijs, arbeidsmarkt 29

30 Einde presentatie 30


Download ppt "Werken naar vermogen Aart Jan Bette Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid december 2011 1."

Verwante presentaties


Ads door Google