De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg."— Transcript van de presentatie:

1 de Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg

2 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Transitie WWnV Invoering Wet Werken naar Vermogen (2013) Wordt uitgewerkt in het samenwerkingsverband met Hengelo, Borne en Oldenzaal Gevolgen: • Daling participatie/re-integratie budget • Tekort uitvoering Sociale Werkvoorziening • Meer mensen met minder geld titel presentatie 2

3 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Na inwerkingtreding Wwnv (1 januari 2013) • Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen - Wajong, WWB, Wij, Wsw - Wsw in toekomst alleen voor beschutte arbeid • Uitvoering door de gemeente • Nieuw instrument loondispensatie • Eén ongedeeld re-integratiebudget, minder geld • Herstructuringsfonds • Arbeidsmarktbeleid werkgeversbenadering: meer mensen in reguliere banen 3 Wet werken naar vermogen

4 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N titel presentatie 4

5 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N titel presentatie 5 Re-integratie 2012 2 geldstromen I-budget: bestemd voor het betalen van uitkering zoals de WWB Participatiebudget: voor Re-integratie Educatie Inburgering van 1,1 miljoen in 2009 naar ± 250.000 in 2013 tekort ± 300.000 per jaar

6 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Begeleiding AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO (2013-2014) In verkenningsfase Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal? Beeld van de gemeentelijke autonomie en waar keuzes gemaakt kunnen worden 6

7 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Begeleiding AWBZ naar WMO Waar gaat het over? AWBZ functie voor mensen met matige of zware beperking hebben op terrein van: - sociale redzaamheid - bewegen en verplaatsen - psychisch functioneren - geheugen en oriëntatie Doel functie begeleiding: bevordering, behoud en/of compensatie van zelfredzaamheid 7

8 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Begeleiding AWBZ naar WMO Decentralisatie AWBZ naar WMO Verantwoordelijkheid voor dagbesteding vanaf 2013 bij gemeente. • Indicatiestelling (toegang tot die zorg) nu zorgkantoor, vanaf 2013: gemeente Naar verwachting 100 gevallen in 2013, 400 in 2014, daarna ± 100 per jaar • Uitvoering onder regie WMO, 10% korting op de rijksmiddelen van claim naar compensatieplicht • Puzzel: dagbesteding of arbeidsmatige activiteiten of een SW-omgeving, SW beschut werk of combi hiervan. 8

9 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Transitie Jeugdzorg Invoering Wet voor de jeugd (periode 2014-2016) In verkenningsfase In beeld brengen van de doelgroep Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal? Beeld van de gemeentelijke autonomie en waar keuzes gemaakt kunnen worden titel presentatie 9

10 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Transitie Jeugdzorg Waarom transitie Jeugdzorg? • Huidige stelsel te complex • Te snelle problematisering jeugdigen • Te weinig gebruik van eigen kracht jongeren en gezinnen • De kosten binnen jeugdzorg te hoog • Zorg wordt te langzaam geboden of het betreft niet de juiste zorg 10

11 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N Transities Jeugdzorg Doel nieuwe jeugdzorgstelsel • Zorg dicht bij jeugd en opvoeders organiseren en opvoeding versterken • Focus op preventie en “eigen” kracht ter voorkoming van (te snel) instroom zware zorg • Één gezin, één plan • Ontschotte en gebundelde geldstromen • Betaalbare Jeugdzorg • Wat doen we Lokaal en wat Regionaal? 11

12 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 3 Transities Uitdagingen • Financiële middelen zeker onvoldoende • Gemeente hebben alle ruimte, samenwerking geboden • Vernieuwing zoeken i.p.v. nieuwe taken met minder budget. • Relatie Sociale zekerheid en WMO • DNA van de zorg door afstemming in de keten met (zorg) ketenpartners • Doelgroep benadering nieuwe doelgroepen • Van claim naar compensatie  kantelings- gedachte 12

13 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N titel presentatie 13 201020112012201320142015 P-budget1.8961.6989933.0792.7532.647 Reïntegr. Wajong 1551991921731446138 WSW2.4772.3462.361 Totaal4.5284.2343.5463.2522.8992.784 100%84%77%68%66% De budgetontwikkeling

14 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 14 De 3 decentralisaties PGB alleen voor verblijfsindicatie Nieuwe WAJongers naar WWnV  Huishoudtoets  Loondispensatie  Aanvullende instrumenten Van WSNS naar nieuwe Samenwerkings- verbanden Nieuwe cliënten AWBZ-begeleiding naar WMO Beperkte toegang IQ 70-85  Lokale opvang Van zorgkantoor naar zorgverlener Invoering WWnV Wettelijke taken passend onderwijs Per 1-8-2013 Plan 1-3-2013 Begeleiding jeugd AWBZ naar WMO Alle cliënten AWBZ- begeleiding naar WMO Aanscherping WWB Scheiding zorg en wonen in AWBZ KCC “antwoord” 80% afwikkelen in frontoffice Efficiencykorting jeugdzorg (300 miljoen) 2014- 2016 Transitie jeugdzorg, gefaseerd. Ambulante zorg – dagzorg - residentieel 2012 2013 2014 2015

15 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N VRAGEN? titel presentatie 15


Download ppt "De Decentralisaties: Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012 •Wet Werken naar vermogen (WSW, WWB en Wajong) • begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google