De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Decentralisatie AWBZ april 2013. 2 Stand van zaken decentralisatie AWBZ  Ontwikkelingen: - Kabinet Rutte II: regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ - Brief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Decentralisatie AWBZ april 2013. 2 Stand van zaken decentralisatie AWBZ  Ontwikkelingen: - Kabinet Rutte II: regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ - Brief."— Transcript van de presentatie:

1 1 Decentralisatie AWBZ april 2013

2 2 Stand van zaken decentralisatie AWBZ  Ontwikkelingen: - Kabinet Rutte II: regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ - Brief VWS (Schippers en van Rijn): ‘Van systemen naar mensen’ - Maatregelen brief langdurige zorg? - Besluitvorming nieuwe Wmo: Q1 of Q2 2014?  Aanpak in de Drechtsteden: - Op 31 mei reactie aan VWS over regionale samenwerking - Programma aanpak 3D - Totaal extra budget : € 150 - 170 miljoen - Voorbereiding op invoering AWBZ vanaf 2015 - Ontwikkeling Innovatieagenda AWBZ 2013-2014 - Samenwerking VGZ zorgverzekeraar en zorgkantoor

3 3 Wat komt er op gemeenten af?  AWBZ en Wmo 2013: € 28,8 miljard;  Overheveling in totaal € 9 miljard naar gemeenten;  AWBZ naar gemeenten: ongeveer € 5 miljard (€ 2,8 mld. begeleiding en € 2 mld. persoonlijke verzorging);  Financiele effecten extramuralisering ZZP worden berekend door VGZ;  € 750 miljoen voor inkomensregeling zorg;  Bezuiniging 25%!  Structureel stijgende kosten van de zorg.

4 4 Noodzaak tot samenwerking: Drechtstedelijke aanpak - Bestuursopdracht AWBZ: meervoudig lokaal - Programmatische aanpak: visie- en beleidsontwikkeling, implementatie - Stuurgroep AWBZ; - Klankbordgroep cliëntenraden en Wmo adviesraden; - Samenwerking met VGZ (zorgverzekeraar/zorgkantoor) - Samenwerking met Jeugdzorg en Participatiewet (3D) - Bestuurlijke trekker: Harry Wagemakers - Ambtelijke organisatie: regionaal programmateam - Plan van aanpak en Tijdspad 2013 -2015

5 5 Programma AWBZ Drechtsteden - Extramurale begeleiding (waaronder dagbesteding ) - Persoonlijke verzorging; - Extramuraliseren ZZP 1 t/m 4 (scheiden wonen en zorg); - Decentralisatie MEE client ondersteuning - Decentralisatie van inkomensregelingen zorg (o.a. wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). - Bezuiniging WMO HO. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening.

6 6 13 14 15 123412341234 ONTWIKKELING BELEIDSKADER AWBZ ONTWIKKELING INNOVATIE AGENDA ONTWIKKELING JURIDISCH KADER INKOOP / INKOOPORGANISATIE AWBZ ONTWIKKELING UITVOERINGSORGANISATIE

7 Onze opgaven vanuit de nieuwe Wmo - continuïteit van zorg en ondersteuning; - versterking lokale infrastructuur; - verbinding eerste en tweede lijn; - verbinding cure en care; - verbinding welzijn en zorg; - meer eigen kracht en zelfredzaamheid; - samenhang 3D; - kostenbeheersing en opvangen budgetkorting; - ontwikkeling uitvoeringsorganisatie. 7

8 Sturingsvraagstuk: samenhang in relatie tot samenwerken op verschillende schaalniveaus op verschillende schaalniveaus: meervoudige sturing? Welke opgaven voor de zorg en ondersteuning gaan we samen organiseren op welk schaalniveau? 8

9 9 Sturing op budgetkorting en structurele kostenbeheersing – Innovatie: verandering in de uitvoeringspraktijk; – Efficiëncy in bedrijfsvoering; – Pakketmaatregelen en eigen bijdrage; – Budgetsturing met budgetplafond.

10 10 Innovatieagenda AWBZ 2013 -2014 – Innovatie als veranderstrategie! – Pilots/experimenten in alle Drechtsteden: ontwikkeling sterke lokale aanpak; – Gezamenlijk proces met zorg- en welzijnsaanbieders; – Convenant zorgkantoor/zorgverzekeraar VGZ; – Co-financiering gemeenten, zorgaanbieders en VGZ; – Pilot thema's: ontwikkeling wijkteams/wijknetwerken, eigen kracht, vrijwillige inzet, dagbesteding/vervoer, toegang, ketenaanpak dementie; – Meting en monitoring OCD en GGD.

11 Samenwerking VGZ - Drechtsteden - decentralisatie AWBZ/Jeugdzorg - ontwikkeling wijknetwerken - scheiden wonen en zorg - GGZ / OGGZ - dementie ketenaanpak - preventie - ontwikkeling Innovatieagenda AWBZ 11


Download ppt "1 Decentralisatie AWBZ april 2013. 2 Stand van zaken decentralisatie AWBZ  Ontwikkelingen: - Kabinet Rutte II: regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ - Brief."

Verwante presentaties


Ads door Google