De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo."— Transcript van de presentatie:

1 Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo

2 Adviesbureau op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Jacqueline Bakker Carina van der Hoeven www.factumadvies.nl info@factumadvies.nl

3 Presentatie in 2 delen • Wijzigingen in de AWBZ • Betekenis voor cliënten, Talant en gemeente • Gelegenheid voor vragen • Wijzigingen in de Wmo • Betekenis voor cliënten, Talant en gemeente • Gelegenheid voor vragen

4 1964 AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: Een volksverzekering voor zorg die nodig is bij ondermeer: • Langdurige ziekte, handicap of ouderdom. • Een verzekering voor onverzekerbare risico’s. • Preventieve zorg, zoals inentingscampagne.

5 Lenteakkoord 2012 • Versobering AWBZ • Nieuwe cliënten: Extramuraliseren ZZP’s • 2014: Scheiden wonen en zorg • Normtarieven vervoer dagbesteding • 2013 Vermogensbijtelling omhoog • Trekkingsrecht pgb

6 Versobering AWBZ Tot nu toe verschillende maatregelen: 2007: Huishoudelijke verzorging naar de Wmo 2008/2009: Vervallen psychosociale grondslag 2009: Begeleiding alleen voor ernstige beperkingen 2010:Herijking van gebruikelijke zorg: 1u/dg

7 Bezuinigingen 1. Op persoonlijke verzorging 2. Op verpleging 3. Op begeleiding 4. Op gebruikelijke zorg 5. Op opname in instellingen 6. Op pgb’s

8 Persoonlijke verzorging • Opheffen tekort aan zelfredzaamheid op het gebied van ADL • 01-01-2014: geen PV < 6maanden • 01-01-2015: PV naar Wmo

9 Verpleging Het herstel of het voorkomen van verergering van een aandoening, beperking of handicap. • in opdracht van een arts • aanleren 01-01-2015: naar Zorgverzekeringswet

10 Begeleiding • Begeleiding groep (BG-groep) • Begeleiding individueel (BG-ind.) • 01-01-2014: schrappen extramurale BG-groep • 01-01-2015: extramurale BG-ind-> Wmo • Intramurale BG(verblijf) -> AWBZ

11 Gebruikelijke zorg AWBZ Verhoging normtijd van 1 naar 1,5 uur per dag voor: • Persoonlijke Verzorging • Verpleging • Begeleiding

12 Verblijf Wanneer de zorg (PV,VP,BG, BH) noodzakelijkerwijs gepaard gaat met verblijf. Leefklimaat: • Beschermende woonomgeving • Therapeutisch leefklimaat • Permanent toezicht

13 Kortdurend verblijf • Maximaal 3 etmalen in de week • Permanent toezicht noodzakelijk • 01-01-2015: naar Wmo

14 14 Verblijf in Zorg Zwaarte Paketten • Verpleging en verzorging • Verstandelijke Handicap • Geestelijke Gezondheidszorg > 365 dg • 01-01-2015 : GGZ naar Zvw

15 ZZP’s zonder verblijf Voor nieuwe cliënten: 01-01-2013: ZZP 1 en 2 V&V, VG en GGZ 01-01-2014: ZZP 3 V&V 01-01-2015: ZZP 3 VG 01-01-2016: ZZP 4 V&V en GHZ

16 Scheiden wonen en zorg Gefaseerd vanaf 1 januari 2014: • Huur betalen voor wonen • Keuzevrijheid en woonwensen • Eigen bijdrage • Huurtoeslag

17 Scheiden wonen en zorg De betekenis voor: • cliënten • gemeenten • instellingen

18 ZorgZwaarte Pakket Verzilveren in: • Zorg In Natura (ZIN) • Persoonsgebonden Budget (PGB) • Volledige Pakket Thuis (VPT)

19 Persoonsgebonden budget 01-01-2013: nieuwe cliënten • Zorg > 1 jaar • Pgb-plan • Trekkingsrecht: geld niet op eigen rekening • Beheer door instantie • Niet mogelijk voor BG <10 uur/week • Niet mogelijk voor kortdurend VB Wmo: kan bepaling

20 Pgb Tariefstelling Verblijf 01-01-2013: huidige pgb houders • 5% verhoging van 2012 teruggedraaid • Geen indexering • In 3 jaar naar nieuwe tarieven • Uitzondering: – Tarief kleinschalige wooninitiatieven – Pgb houders Budgetgarantie

21 Vervoer Per ingang van 01-01-2013: Harmonisatie van normtarieven voor vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband.

22 Betekenis • Voor cliënten • Voor gemeenten • Voor instellingen

23 Eigen bijdrage en aandeel Leidend is het verzamelinkomen: box 1, 2 en 3 Per 01-01-2013: Vermogensbijtelling box 3 van 4% naar 12%

24 Invloed van bezittingen Kapitaal: • Erfenis • Uitkering letselschade Eigen woning • Bewoonde eigen woning: box 1 • Verhuizing naar instelling: box 3

25 Voor instellingen • Bovenbudgettaire vergoedingen

26 Heeft u vragen ?

27 Verschil AWBZ en Wmo • AWBZ is uitvoering van zorg op basis van een verzekerd recht • Wmo is uitvoering van voorzieningen op basis van gemeenschapsgeld

28 Doel van de Wmo Burgers moeten mee kunnen doen in de samenleving Een zorgzame samenleving

29 Compensatiebeginsel Ondersteuning zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor mensen • met een beperking • met een chronisch psychisch probleem • met een psychosociaal probleem.

30 Zelfredzaamheid Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijk en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.

31 Van AWBZ naar Wmo • 2007 Overheveling van de functie huishoudelijke verzorging • 2009 en 2010 Vervallen van de functie Ondersteunende begeleiding voor een deel van de zorgvragers.

32 Gevolgen voor gemeenten Huidige wijzigingen AWBZ: • Extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 • Scheiden van wonen en zorg 2014-2015: • Begeleiding • Persoonlijke Verzorging

33 Financiële gevolgen gemeente • Vermogensbijtelling voor Eigen Bijdrage • Eigen bijdrage Wmo voor op AWBZ • Verlaging vervoerskosten instellingen

34 2010 De Kanteling in de Wmo

35 Resultaten Wmo 1. Wonen in een schoon en leefbaar huis 2. Wonen in een geschikt huis 3. Goederen voor primaire levensbehoeften 4. Schone, draagbare en doelmatige kleding 5. Zorgen voor kinderen in het gezin 6. Verplaatsen in, om en nabij huis 7. Lokaal verplaatsen per vervoermiddel 8. Contacten en activiteiten

36 Oplossingen 1. eigen oplossingen en eigen netwerk 2. algemeen gebruikelijke voorzieningen 3. algemeen voorliggende voorzieningen 4. collectieve en algemene voorzieningen 5. individuele voorzieningen van de gemeente

37 Geschikte woning • Gemeente zorgt niet voor een woning • Geschikte woning • Rekening houden met levensfase en eigen mogelijkheden

38 Primaire levensbehoeften • Dagelijkse benodigdheden • Boodschappenservice • Maaltijdservice • Vrijwilligers

39 Schone en doelmatige kleding • Wassen • Drogen met wasdroger • Strijken van alleen bovenkleding • Collectieve voorziening?

40 Lokaal verplaatsen Per vervoermiddel: • Directe woon- en leefomgeving • Leven van alledag • Tot 5 OV-zones vanaf het woonadres • 1500 tot 2000 km per jaar • Relatie financiële situatie

41 Sociale en maatschappelijke contacten • Familiebezoek • Overige bezoeken • Vrijetijdsbesteding en clubs • Recreatie • Religie

42 Bezuiniging Wmo Huishouden 01-01-2014: • Nieuwe cliënten geen HH, tenzij…. 01-01-2015: • Bestaande cliënten geen HH, tenzij….

43 Betekenis voor cliënt • Regels van de gemeente • Persoonsgebonden budget mogelijk?

44 Toekomst - Communic atie • Gemeenten en Begeleiding • Valkuilen en obstakels in de communicatie

45 Betekenis Talant • Sturing op resultaat • Begeleiding: nieuwe opdrachtgever • Concurrentie • Vraaggericht werken • Vernieuwen aanbod • Integrale zorg in wijken

46 Participatie samen sterk!

47 Heeft u vragen ?


Download ppt "Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo."

Verwante presentaties


Ads door Google