De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AWBZ Begeleiding Dinsdag 6 maart 2012 Wmo Raad in Hengevelde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AWBZ Begeleiding Dinsdag 6 maart 2012 Wmo Raad in Hengevelde."— Transcript van de presentatie:

1 AWBZ Begeleiding Dinsdag 6 maart 2012 Wmo Raad in Hengevelde

2 AWBZ Begeleiding AWBZ, wat gaat er gebeuren? - functie extramurale begeleiding van AWBZ naar de Wmo - inclusief vervoer - vanaf 2013 nieuwe aanvragen én herindicaties - vanaf 2014 verantwoordelijk voor alle cliënten

3 AWBZ Begeleiding Belangrijke uitgangspunten - geen individuele rechten en verzekerde zorgplicht - gemeentelijke compensatieplicht Wmo - alle bestaande indicaties stoppen per 2014 - afstemmen met transitie Jeugdzorg en Wet Werken Naar Vermogen - Twentse samenwerking

4 AWBZ Begeleiding Waarom naar de Wmo? - betaalbaar houden zorgstelsel - gemeenten dichter bij de burger - verbinding met bestaande Wmo- voorzieningen en andere domeinen

5 AWBZ Begeleiding AWBZ Langdurige en onverzekerbare zorg 2 functies al eerder uit de AWBZ - Hulp bij het Huishouden - Ondersteunende Begeleiding

6 AWBZ Begeleiding AWBZ 5 functies: - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding - Behandeling - Verblijf

7 AWBZ Begeleiding Begeleiding Doel: bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid - Individueel - Groep

8 AWBZ Begeleiding Doelgroep matig tot zwaar beperkt Grondslagen: - somatisch - psychogeriatrisch - lichamelijke beperking - verstandelijke beperking - zintuiglijke beperking - psychiatrisch

9 AWBZ Begeleiding Veel verschillende zorgleveranciers: Zorgboerderijen Aveleijn Interakt Contour Mediant JP van de Bentstichting Bartimeus Onvolledig en willekeurig !! Carint Livio Philadelphia RIBW Leger des Heils Tactus

10 AWBZ Begeleiding De heer en mevrouw de Jong 55 jaar getrouwd Dhr. (80) CVA halfzijdig verlamd en geheugenproblemen Mw. (77)verzorgt dhr volledig – 24/7 zelf gezond, wel wat ouderdomskwaaltjes Grondslag; psychogeriatrische problematiek Geïndiceerde en ingezette zorg AWBZ Begeleiding groep, incl. vervoer WmoWoningaanpassing, hulpmiddelen (rolstoel) en ouderenvervoer MantelzorgPersoonlijke verzorging, toezicht

11 AWBZ Begeleiding Rianne (30) - Syndroom van Down - werkzaam in restaurant van de VG-instelling - woongemeenschap voor verstandelijk gehandicapten Grondslag; verstandelijke handicap Geïndiceerde en ingezette zorg AWBZ Begeleiding Groep, 9 dagdelen per week (ZIN), inclusief vervoer; Begeleiding Individueel, 4 u p week Persoonlijke Verzorging, 1 uur per week; MantelzorgOndersteuning bij het huishouden, administratie e.d.

12 AWBZ Begeleiding Pieter (32) Hoge dwarslaesie als gevolg van ernstig ongeluk Werkt gemiddeld 6 uur per week Grondslag: lichamelijke handicap Geïndiceerde en ingezette zorg AWBZPersoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding Individueel; Wmo Huishoudelijke hulp, rolstoel,gehandicapten vervoer en woningaanpassing; UWV Aanpassingen werkplek en vervoer woonwerk,arbeidsongeschiktheidsuitkering; MantelzorgBoodschappen, kleding kopen, hand- en spandiensten, zowel thuis (zus) als op het werk (collega’s) en bij sociale activiteiten (vrienden).

13 AWBZ Begeleiding Cijfers en aantallen Totaal aantal cliëntenca. 500 PGB45% ZIN55% Groep38% Individueel43% Groep + Individueel19%

14 AWBZ Begeleiding Cijfers en aantallen Dominante grondslag Somatisch30% Psychogeriatrisch10% Psychiatrisch20% Lichamelijk 5% Verstandelijk30% Zintuiglijk 5%

15 AWBZ Begeleiding VRAGEN ??


Download ppt "AWBZ Begeleiding Dinsdag 6 maart 2012 Wmo Raad in Hengevelde."

Verwante presentaties


Ads door Google