De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijksteunpunten Lunet zorg Een kijkje achter de voordeur in onze WSP’s Door: Sharon Buquet Wmo-projectmedewerker Lunet zorg April 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijksteunpunten Lunet zorg Een kijkje achter de voordeur in onze WSP’s Door: Sharon Buquet Wmo-projectmedewerker Lunet zorg April 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Wijksteunpunten Lunet zorg Een kijkje achter de voordeur in onze WSP’s Door: Sharon Buquet Wmo-projectmedewerker Lunet zorg April 2013

2 Inhoud •Wijksteunpunten -Wat, waar, voor wie, sinds wanneer? •Wijksteunpunten - De Wmo •WSP en de gemeente Eindhoven -Huiskamer plus -Offerte Sociaal Domein •WSP’s Lunet zorg - Bezoekersaantallen •WSP, Uitdagingen •Discussie

3 Wijksteunpunten Ontstaan •Huiskamer in de wijk •Intra- en extramurale cliënten Lunet zorg •Inloop, gezamenlijk eten, activiteiten •21 wijksteunpunten binnen Lunet zorg, verschillen aanzienlijk qua vorm, locatie en inhoud (april 2013)

4 Wijksteunpunt verbreding doelgroep •Pakketmaatregel 2009 •Huiskamer plus project, gemeente Eindhoven •Opvangen cliënten met indicatie Ondersteunende begeleiding

5 Wmo VG-sector Huidige AWBZ Zorg- verzekering Kern- voorziening AWBZ JeugdwetWmo + Verpleging + GGZ + Behandeling? ZZP 5 t/m 8 Behandeling- groep? + Dagbesteding + Individuele begeleiding + Extramuralisering ZZP 1 t/m4 - Huishoudelijk hulp < 18 jaar m.u.v. verblijf Bezuiniging – 25%

6 Tijdspad (Wmo-)maatregelen  2013  Korting vervoer  Aanspraak VG 1,2 voor nieuwe cliënten > 22 jaar vervalt  2014  Aanspraak Dagbesteding vervalt  Huishoudelijke hulp vervalt (nieuwe cliënten)  Invoering Participatiewet (nieuwe cliënten)  2015  Aanspraak VG 3 vervalt voor nieuwe cliënten  Begeleiding en dagbesteding naar WMO  Jeugdzorg naar gemeente (incl. LVG jeugd)  Huishoudelijke hulp vervalt (bestaande cliënten)  Participatiewet (bestaande cliënten)  2016  Aanspraak VG 4 vervalt (en 1,2,3? Ook voor bestaande cliënten?)

7 Verschil Wmo - AWBZ AWBZ - Landelijk beleid -Indicatie: landelijk (CIZ) - Recht op zorg Wmo -Gemeentelijk beleid (lokaal) -Indicatie: in opdracht van de gemeente - Compensatie

8 Wijksteunpunt Wmo-gedachte • Eigen kracht, Kanteling

9 Visie Lunet zorg op de Wmo ‘Meedoen op Maat’ •Zelf doen •Samen doen •Lokaal doen •Goed doen •Anders doen

10 Wijksteunpunt Doorontwikkeling •Voorziening voor alle buurtbewoners met een ondersteuningsbehoefte •Gezamenlijk initiatief: vb. GGzE, De Boei, Lumens groep, Vitalis •Versterken eigen kracht/ samenkracht •Mix doelgroepen •Outreachende benadering

11 Wijksteunpunt bezoekersaantallen, 3 voorbeelden Bezoekers WSP PluspuntInloop (koffie en thee) Activiteiten Buurtbewoners90-100 buurtbewoners per week15-20 buurtbewoners per week EZ -cliënten18 extramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Intramurale cliënten12 intramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Bezoekers WSP Bennekel/Blaarthem Inloop (koffie en thee)Activiteiten BuurtbewonersBuurtbewoners maken geen gebruik van WSP EZ -cliënten15 extramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Intramurale cliënten20 intramurale cliënten per dag bezoeken het WSP Bezoekers WSP VaartbroekInloop (koffie en thee)Activiteiten Buurtbewoners20-22 buurtbewoners per week12-14 buurtbewoners per week EZ -cliënten(Nog) geen Intramurale cliënten(Nog) geen

12 Wijksteunpunt Uitdagingen •Afname intramurale cliënten •Vermenging doelgroepen •Afstemming samenwerkingspartners •Verwachtingen gemeente: aanspraken mantelzorgers •Verantwoordings- verwachtingen gemeente

13 WSP PSV, 11 april geopend

14 Vragen/ Discussie •s.buquet@lunetzorg.nl


Download ppt "Wijksteunpunten Lunet zorg Een kijkje achter de voordeur in onze WSP’s Door: Sharon Buquet Wmo-projectmedewerker Lunet zorg April 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google