De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Bestuurlijke conferentie ‘van pakketmaatregel naar pakketidee’ Henk Castelijns, manager MEE ZOB Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Bestuurlijke conferentie ‘van pakketmaatregel naar pakketidee’ Henk Castelijns, manager MEE ZOB Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 1 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Bestuurlijke conferentie ‘van pakketmaatregel naar pakketidee’ Henk Castelijns, manager MEE ZOB Brabant Eindhoven, 30 maart 09

2 2 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Inhoud • Wijziging begeleiding AWBZ 2009 • Opdracht VWS aan MEE Zuidoost Brabant • Uitvoering opdracht • Samenwerking

3 3 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Begeleiding vanuit de AWBZ pakketmaatregel 2009 • Functie begeleiding (BG) komt in plaats van OB en AB. • Vermindering maximale aanspraak BG Doel functie BG Bevorderen, behoud of compensatie van zelfredzaamheid. Voor mensen die zonder deze begeleiding grote kans op onnodige opname of verwaarlozing hebben. Toegang • BG voor alle grondslagen m.u.v. psychosociaal • De aard en de ernst bepalen de mogelijkheden voor BG

4 4 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Licht – matig- ernstig De ernst bepaalt de mogelijkheden voor BG • Licht: kan zelf met toezicht of stimulans; begeleiding is af en toe nodig. Komt niet in aanmerking voor de functie begeleiding. • Matig: kan met veel moeite zichzelf en/of iemand moet helpen; de activiteit moet regelmatig worden overgenomen. • Ernstig: kan niet zelfstandig/iemand moet overnemen, in alle situaties.

5 5 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Opdracht VWS aan MEE • Om te ondersteunen bij het vinden van oplossingen (tijdens overgangsregeling) • Geen vervanging van begeleiding • Voor mensen die ‘begeleiding’ volledig verliezen in 2009 • Voor bredere doelgroep: ook voor doelgroepen GGZ en ouderen • Tijdelijk (2009) • Extra subsidie

6 6 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Om wie gaat het? • 10 klantgroepen CIZ • 4 klantgroepen BJZ die niet meer in aanmerking komen voor begeleiding  omschrijvingen klantgroepen en profielen

7 7 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Inhoud (nieuwe) MEE dienst • Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren of het zelfstandig organiseren van ondersteuning, zodat de ondersteuningsbehoefte adequaat wordt ingevuld.  zelf, eigen sociaal netwerk, evt beroep op andere domeinen. Stappen: 1.Situatie verkennen 2.Netwerk verkennen 3.Netwerk activeren 4.Lokale voorzieningen in beeld brengen 5.Cliënt ondersteunen bij verkrijgen andere voorziening NB. Stap 5 is naar verwachting slechts voor een klein gedeelte van de cliëntengroepen nodig.

8 8 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Uitvoeringsorganisatie MEE • Projectteam consulenten • Bestaande MEE cliënten geholpen door bestaande contactpersoon van MEE • Aparte scholing en werkinstructie • Sociale kaart • Registratie (landelijk eenduidig) -Monitoring VWS -Effecten pakketmaatregel …en in samenwerking met gemeenten en ketenpartners

9 9 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ In samenwerking met gemeenten, ketenpartners en cliëntenverenigingen • Afstemmen kerngegevens / cliëntenstromen -aantal cliënten -doelgroep -behoeften • De informatieverstrekking aan cliënten en verwijzing • Aansluiten bij bestaande initiatieven, welzijnsdomeinen etc. • Signalering knelpunten / witte vlekken • Zoeken naar alternatieven vormen van ondersteuning

10 10 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Mogelijke alternatieven Zelfstandig verder met: • geactiveerd netwerk • ondersteuning informele zorg • gebruik welzijnsvoorzieningen / activiteiten • gebruik Wmo-voorzieningen • gebruik reguliere dienstverlening MEE • gebruik diensten zorgaanbieders • ziektekosten verzekeraar • nieuw te ontwikkelen alternatieven…

11 11 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Hoe samenwerking vormgeven? • Op regionaal niveau een apart periodiek overleg organiseren met Gehandicapten-, GGZ-,V&V-sector • Periodiek overleg gemeenten • Aparte bijeenkomst loketmedewerkers gemeenten tav samenwerking tussen loket en servicepunt MEE • Overleg welzijnssector • Overleg cliënten/belangenverenigingen • Andere ideeën?


Download ppt "1 Conferentie ‘Van pakketmaatregel naar pakketidee’ Bestuurlijke conferentie ‘van pakketmaatregel naar pakketidee’ Henk Castelijns, manager MEE ZOB Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google