De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 08/09/2014 1 Wijzigingen in de AWBZ; gevolgen voor Utrecht Raadsinformatieavond, 8 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 08/09/2014 1 Wijzigingen in de AWBZ; gevolgen voor Utrecht Raadsinformatieavond, 8 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 08/09/2014 1 Wijzigingen in de AWBZ; gevolgen voor Utrecht Raadsinformatieavond, 8 januari 2009

2 2 Inhoud presentatie Aanleiding Wijzigingen: 1. Ondersteunende begeleiding psychosociaal 2. AWBZ-pakketmaatregel Begeleiding Gevolgen, landelijk Gevolgen voor Utrecht Vervolgacties Besluitvorming

3 3 Aanleiding AWBZ onbedoeld gegroeid: - te ruime aanspraken en daardoor onbedoelde medicalisering - overlap met andere domeinen Gevolg: financiële problemen Doel: - AWBZ toekomstbestendig maken - solidariteit in bekostiging van langdurige en onverzekerbare zorg => € 800 mln. bezuinigen

4 4 1. Ondersteunende begeleiding psychosociaal Betreft: ondersteuning aan dak- en thuislozen, cliënten in de vrouwenopvang, ontregelde gezinnen 2009: overheveling financiële middelen van Rijk naar gemeenten 2009, keuze van gemeente Utrecht - beleidsarm overgangsjaar - financiële middelen naar die instellingen met begeleidingsaanbod in 2008

5 5 2. AWBZ-pakketmaatregel Begeleiding Wat is nieuw? Twee aanspraken: begeleiding en behandeling Gericht op zelfredzaamheid; participatie vervalt Voor mensen met een matig/zware beperking; lichte beperking vervalt Maximering van het aantal uren Per 2010: invoering eigen bijdrage ‘Verzachtende’ maatregelen - gewenningsperiode - kortdurende begeleiding door MEE - financieel: 2009: € 50 miljoen vanaf 2010: € 150 miljoen - rapid response team

6 6 Gevolgen, landelijk Geen overheveling naar gemeenten; mensen zelf op zoek naar oplossingen Getroffen cliënten, inschatting VWS: 60.000 verliezen aanspraak op begeleiding: - 22.000: natuurlijke in- en uitstroom - 18.000: per 2010 - 20.000: in 2009, hiervan 2.000-2.500 naar gemeente

7 7 Gevolgen voor Utrecht Getroffen inwoners in Utrecht: geen inzicht in omvang en samenstelling, volgt januari 2009. Insteek Utrecht: - oog voor gevolgen bij inwoners; - gebruik maken van bestaande mogelijkheden; - zoveel mogelijk in collectieve voorzieningen; - alleen bij uitzondering: individuele voorzieningen.

8 8 Vervolgacties Obv inzicht in klantgroepen, gevolgen voor ondersteuningsaanbod in beeld brengen Communicatie - Rijk: burgers en aanbieders - Utrecht: medewerkers Klant contact centrum/WMO-loket/callcenter IWF en inwoners Monitoring - Rijk: landelijk niveau ism CIZ, MEE - Utrecht: lokaal niveau, ism MEE en CIZ

9 9 Besluitvorming Januari 2009: - raadpleging Ouderenadviescommissie en WMO- cliëntenraad - informatieverstrekking Februari 2009: besluitvorming in College


Download ppt "1 08/09/2014 1 Wijzigingen in de AWBZ; gevolgen voor Utrecht Raadsinformatieavond, 8 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google